TechBBQ

Støtten til to års afholdelse af TechBBQ fokuserer blandt andet på at styrke dialogen mellem iværksættere og den mere etablerede industri.

TechBBQ er et startup-, innovations- og tech-arrangement og samler flere tusinde gæster bestående af blandt andre iværksættere, investorer, innovatører, startups, talenter, institutioner, foreninger og corporate partners fra ind- og udland. Arrangementet bidrager til, at de sammen kan udforske nye muligheder for at skabe forretninger med henblik på innovation, vækst og jobskabelse. Industriens Fond har tidligere støttet TechBBQ – læs mere om eventet i 2019.

TechBBQ afholdes årligt - typisk i det tidlige efterår. Gennem en række aktiviteter behandles emner som innovation, teknologi, produktudvikling, markedstilgang, internationalisering og networking.

Bevillingen fra Industriens Fond gælder for TechBBQ 2020 - 2021. Projektet har fokus på at skabe dialog og videndeling mellem SMV’er, danske iværksættere og udvalgte aktører. Udgangspunktet for projektet vil være samarbejde med relevante klyngeorganisationer og Industriens Fonds øvrige projekter.

Projektet skal bygge bro mellem danske virksomheder og iværksættermiljøer, styrke det danske startup økosystem, introducere nye teknologier og viden samt tiltrække tech talenter til Danmark.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
TechBBQ 2020-2021

Projektejer:
Foreningen Til Drift af TechBBQ

Tid:
2017-2021

Støttet med: 
1,0 mio. kroner

Hjemmeside:
www.TechBBQ.dk

Sidste gang

Industriens Fond støttede også afholdelsen af TechBBQ i 2019. Det kan der læses mere om her på Fondens hjemmeside.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Perioden 2017-2019 er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport:

  KONTAKT

  Projektansvarlig: 
  Avnit Singh
  CxO
  Telefon: 61 71 96 42
  Mail: asg@techbbq.org

  Projektansvarlig Industriens Fond:
  Anders Wils
  Direktionskonsulent
  Telefon: 33 37 62 33
  Mail: aw@industriensfond.dk