Styrket gennem krisen

HER PÅ SIDEN FINDES DE VidensPROJEKTER SOM ER IGANGSAT GENNEM GENSTARTNU-INDSATSEN.

Med indsatsen 'Styrket gennem krisen' støttes projekter, der har til formål at bringe dansk erhvervsliv godt rustet gennem den globale krisesituation, hvor coronavirus har presset borgeres, landes og virksomheders handlemuligheder, efterspørgselsmønstre og købekraft. Det kan for eksempel være projekter der handler om innovation, nye samarbejder, eksport, bæredygtighed eller anvendelsesorienteret forskning. Nedenfor findes en liste over projekter, som Industriens Fond har støttet under overskriften 'Styrket gennem krisen'.

Business As Unusual
Projektet lægger op til, at den nuværende krisesituation benyttes som katalysator for forandring og innovation i dansk erhvervsliv. Derfor hjælpes virksomheder med at gentænke markedspositionen og de ydelser som udbydes. Skiftende markeder og forbrugeradfærd vil udgøre rammeværket i projektet hvorfra fokus indstilles på design thinking og grøn omstilling, der skal være med til at styrke virksomhedernes vækst. Projektet vil samlet set skabe nye produkter, services og vækst i mere end 100 danske virksomheder.
LÆS MERE HER

Fra fax til virtuelle møder
Projektet vil dygtiggøre danske virksomheder og deres salgspersonale så de i højere grad formår at udnytte digitale kommunikationsværktøjer - først og fremmest virtuelle møder - til at fastholde og skabe ny eksport. I første omgang fokuserer projektet på den danske eksport til Tyskland, men erfaringerne foldes ud og skal gøres relevante for danske eksportvirksomheder i bredeste forstand.
LÆS MERE HER

GenstartEU
Projektet undersøger hvordan coronavirus og den medfølgende krise har påvirket det indre marked i EU. Dels kigges der på konsekvenserne for danske virksomheder og deres eksport, og derudover ser projektet også på mulighederne for at genstarte det indre marked og få det hurtigt op i gear.
LÆS MERE

Genvækst
Projektet udføres i et konsortium bestående af otte erhvervsakademier og vil arbejde på at bringe ny viden og nye metoder i anvendelse i danske virksomheder. Hele projektet baserer sig på digital uddannelse.
LÆS MERE HER

International eksport-hjælp til danske SMV'er
Projektet faciliterer et øget samarbejde mellem eksportivrige danske virksomheder på den ene side og erfarne udlandsdanskere med lokalt markedskendskab på den anden side. På den måde skal der banes vej for øget eksport fra danske virksomheder.
LÆS MERE HER

Krisehåndtering i danske virksomheder
Gennem surveys hos 45.000 virksomheder, kortlægger projektet danske virksomhedslederes udfordringer og beslutninger i den tidlige del af corona-krisen. Baseret på besvarelserne udarbejdes to analyser. Én som viser konsekvenserne af corona-krisen for små og mellemstore virksomheder på kort og mellemlangt sigt, og én der karakteriserer hvordan et kriserobust lederskab i danske virksomheder ser ud. Analyserne skal give et bedre beslutningsgrundlag for kriseledelse og strategiudvikling i fremtiden hos danske virksomhedsledere, bestyrelsesmedlemmer, rådgivere.
LÆS MERE HER

MODCORONA
En række erhvervsledere er gået sammen om at hjælpe trængte virksomheder, der udfordres af corona-pandemien. Gennem projektet kan ledelser fra danske virksomheder - både små og store - få gode råd og sparring med på vejen ved at kontakte projektet.
LÆS MERE HER

Nye digitale forretningsmuligheder post-Corona
I projektet udvikles en anvendelsesorienteret vidensdatabase med information om de erhvervsøkonomiske konsekvenser af corona-krisen. Gennem databasen identificeres det hvilke fremtidige udfordringer, såvel som nye forretningsmuligheder, der kan opstå i kølvandet på en krise. Databasen opbygges via dataopsamling fra rapporter, artikler, virksomhedsinterviews, samt et automatiseret forretningsmodel-kortlægningsværktøj. Samlet set skal projektet danne et billede af, hvordan ny adfærd globalt set kan påvirke forretningsmodeller, digitalisering og vækstplaner, og hvordan danske virksomheders produktions- og konkurrencevilkår ændres i fremtiden.
LÆS MERE HER

Preparing for the next crisis
Israel producerer flere startups end noget andet land i verden, og de har haft stor succes med krisehåndtering gennem et omstillingsparat mindset bestående af nytænkning af internationalisering, kommercielle interesser samt en gentænkning og repositionering af deres innovation. Gennem dette projekt udvikles en best-practice værktøjskasse til danske startups, som samler metoder og erfaring fra Israel med henblik på at kompetenceudvikle danske virksomheder og klæde dem på til at modstå kriser.
LÆS MERE HER

Reboot SMV
Baseret på data fra godt 9.000 danske virksomheder udvikles et strategiværktøj som skal hjælpe erhvervsledere med at navigere i krisetider. Dataindsamlingen beskæftiger sig primært med virksomhedernes adfærd og beslutninger, og kortlægger uge for uge den aktuelle situation i erhvervslivet under corona-krisen, og viser hvilke strategiske valg der fører til en god genstartsproces i danske virksomheder.
LÆS MERE HER

Støtte til Røde Kors
På lige fod med en lang række andre fonde og organisationer har Industriens Fond besluttet at støtte Røde Kors' arbejde med at hjælpe så mange som muligt gennem den svære tid som corona-krisen har ført med sig for rigtig mange danskere.
LÆS MERE HER

The New Normal
Dyre produktionsapparater gør hurtig omstilling svær for mange fremstillingsvirksomheder. Gennem projektet hjælpes virksomheder med at gen(op)finde forretningsmodellen i en forandret hverdag, hvor forbrugeradfærd er skiftet, og de sædvanlige markeder svinder ind.
LÆS MERE HER

Virtual Stage
Ved at benytte teknologiske værktøjer - herunder virtual og augmented reality - vil projektet hjælpe danske virksomheder med at fremvise nye produkter digitalt for udenlandske købere. I en tid hvor messer og fysiske møder aflyses og decimeres bliver især mode-, møbel- og designvirksomheder udfordrede. Men på sigt skal projektet også stilles til rådighed for andre brancher, hvor eksportindsatsen udfordres af det underdrejede globale handels- og erhvervsklima.
LÆS MERE HER

genstart NU

Industriens Fond har iværksat en særlig indsats for at hjælpe danske virksomheder bedst muligt gennem de svære vilkår som corona-virussen har bragt med sig.

Kontakt

Spørgsmål vedrørende genstartNU.dk og Industriens Fonds arbejde kan stilles til fondens sekretariat.