Space Lab

Projektet skal øge danske skoleelevers interesse for astronomi og matematik ved at etablere et Space Lab. 

Danske naturvidenskabelige og teknologiske virksomheder har i stadigt højere grad brug for kvalificeret arbejdskraft. Men der er ikke en tilsvarende stigning i antallet af unge, der ønsker at uddanne sig inden for feltet. Det gælder derfor om at fange de unges interesse tidligt – og fastholde den løbende – så uddannelsesvalg i højere grad peger i retning mod tekniske eller naturvidenskabelige fagområder. 
 
Projektets formål er at løfte elevernes niveau og interesse for naturfag på en måde som vil række langt ind i de unges fremtid og valg af uddannelse. Derudover vil projektet også fokusere på at øge kvaliteten i undervisningen ved at videreuddanne lærere inden for astrofysik og astronomi. 
Projektet etablerer et undervisningslokale – kaldet Space Lab – hvor eleverne bliver undervist i den nyeste forskning samt lærer om vores eget solsystem og univers. 
 
 

METODE

Space Lab vil tilbyde flere forskellige undervisningsforløb: 
 
 • 3-2-1 Affyring!: 
  I dette forløb vil elever i folkeskolens udskoling arbejde med raketter. Eleverne skal blandt andet bygge egne raketter og arbejde innovativt i designet af egne raketter. Eleverne skal efterfølgende sammenligne eget design med designet på de raketter, der gennem tiden er blevet brugt til at opsende rumsonder og astronauter. Undervisningsforløbet varer en halv dag.
 • Den livgivende sol: 
  Dette undervisningsforløb skal hjælpe med at gøre fagligt stof om elektromagnetisk stråling lettere tilgængeligt for elever i folkeskolen. Dette er normalt et emne som mange elever har svært ved, men gennem aktiviteter og forsøg, vil det blive lettere for eleverne at forstå. Eleverne skal blandt andet få nærmere kendskab til jordens nærmeste stjerne, solen, samt uv-stråling.
 • Andre anvendelser af Space Lab: 
  I weekender og ferieperioder er publikum på Tycho Brahe Planetarium hovedsageligt børnefamilier, så her vil Space Lab blive omdannet til et kreativt værksted, hvor temaerne vil skifte flere gange om året. Det vil være muligt at fordybe sig i forskellige forsøg, som man kan lave selvstændigt eller med hjælp fra Tycho Brahe Planetariums astro-guider. Man kan eksempelvis designe sin egen måne-base, bygge miniteleskoper, lave sin yndlingsplanet eller sit eget stjernekort.
 
 

MÅLSÆTNING 

Projektet vil give eleverne en mere hands-on tilgang til undervisningen, og eleverne vil komme til at gøre brug af moderne undersøgelsesmetoder for at lære noget. Astronomi og rumfart er videnskaber i rivende udvikling, og hvis man ikke holder sig opdateret, kan man meget nemt gå glip af nye opdagelser – og derved komme til at undervise eleverne i noget, som ikke er videnskabeligt underbygget.

I løbet af det første år, efter åbningen af Space Lab er der opstillet følgende succeskriterier:
 
 • Udvikle 3 nye skoleforløb af 3 timers varighed.
 • Afholde 5 efteruddannelseskurser for i alt 125 lærere.
 • Afholde 100 skoleforløb i Space Lab.
 • Afholde aktiviteter i weekender og ferier for ca. 75.000 gæster.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Space Lab

Projektejer: 
Tycho Brahe Planetarium

Tid: 
2016

Støttet med: 
0,4 mio. kroner

Hjemmeside:
Besøg Space Lab

KONTAKT

Projektansvarlig: 
Peter Bak-Larsen
Direktør
Telefon: 22 69 59 40
Mail: Peter@tycho.dk

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08