Seminar med globalt sigte

02.04.2019

Elleve nye projekter var hovedattraktionen på dagens seminar om globale alliancer. Projekterne skal i de kommende år indhente ny viden, arbejde med partnerskabsopbygning og skabe øget eksport sammen med danske virksomheder.

Godt og vel 100 gæster lagde tirsdag formiddag vejen forbi Langelinie Pavillon for at lære elleve nye projekter bedre at kende, og være en del af de mange samtaler og diskussioner, der fandt sted i løbet af seminaret og på den efterfølgende projektbazar.

De nye projekter beskæftiger sig på forskellig vis med opbygningen af globale alliancer til gavn for særligt mindre og mellemstore danske virksomheder. Det handler blandt andet om adgangen til specifikke kunder eller markeder i udlandet, det handler om tættere samarbejde med universiteter, inkubations- og vidensmiljøer og så handler det også om innovative partnerskaber på tværs af grænser.
 

Præsentationer, paneldebat og projektbazar

Selve seminaret blev indledt af Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond. Udover at byde velkommen, så satte han også ord på Industriens Fonds arbejde med at internationalisere dansk erhvervsliv og styrke danske virksomheders muligheder for at spille en rolle på det globale marked.

Dernæst kunne Tage Koed Madsen, professor på Syddansk Universitet, indtage scenen og fortælle om mange års forskning og praktiske erfaringer fra erhvervslivet inden for afsætningsøkonomi og internationalt samarbejde.

Tage Koed Madsen Syddansk Universitet
Oplæg med Tage Koed Madsen, der til dagligt er professor på Syddansk Universitet, hvor han i en årrække har arbejdet med afsætningsøkonomi og internationale relationer.

Oplægget kredsede både om arbejdet med internationaliseringsstrategier, men også konkrete handlingspunkter og egentlige veje til ny eksport spillede afgørende roller i Tage Koed Madsens præsentation, der også fremviste et par cases fra den fynske robotklynge. Endnu mere konkret blev det, da han kom ind på nutidens og fremtidens iværksættere der ofte har et ’born global’ tankesæt og dermed helt naturligt og ubesværet bevæger sig på tværs af grænser og partnerskaber.

Med elleve korte præsentationer blev det de nye projekters tur til at tage ordet. Én for én fortalte de ganske kort om ambitioner, målsætninger og aktiviteter i hvert enkelt projekt. Projekterne omhandler blandt andet konkrete eksportfremmetiltag, adgang til globale innovations- og vidensmiljøer, samt udvikling af samarbejds- og eksportmodeller. Projekterne udspringer allesammen af Industriens Fonds temaindkaldelse om globale alliancer.

Paneldebat om partnerskaber

De elleve projektpræsentationer blev efterfulgt af en kort paneldebat hvor Steen Donner fra DTU Science Park, Simon Schou fra Copenhagen Fintech og Finn Mortensen fra State of Green blandt andet talte om de udfordringer som er forbundet med at skabe internationale alliancer og hvilke konkrete handlinger der går forud for et nyt partnerskab.

Paneldebat om globale alliancer med blandt andre Steen Donner DTU Science Park Simon Schou Copenhagen Fintech Finn Mortensen State of Green
Paneldebat om global allianceopbygning med Steen Donner, Simon Schou og Finn Mortensen. Helt til venstre er det Thomas Hofman-Bang, der styrede slagets gang.

Derudover var der i paneldebatten også fokus på det altoverskyggende endemål, nemlig styrkelsen af danske virksomheders internationale ageren, og det diskuteredes både hvad det kræver af den enkelte virksomhed for at opnå succes, men i høj grad også hvilke krav der er ufravigelige til de projektpartnere der arbejder med at skabe de rette aktiviteter og tiltag til styrkelse af dansk konkurrenceevne.
 

Tid til en tur i bazaren

Efter paneldebatten blev projektbazaren åbnet. Her kunne seminar-deltagerne besøge alle projekterne og få mere viden om det enkelte projekt.

Projektbazar
Et udsnit af projektbazaren, der indeholdt 11 nye projekter om global allianceopbygning og skabelsen af ny eksport.

Bazaren var også ramme for mange samtaler og idéudvekslinger blandt deltagerne og markerede samtidigt afslutningen på seminaret.

PROJEKTERNE

Nedenfor kan de elleve projekter besøges. Projekterne omhandler blandt andet konkrete eksportfremmetiltag, adgang til globale innovations- og vidensmiljøer, samt udvikling af samarbejds- og eksportmodeller. Læs mere om projekterne via de tilhørende links nedenfor.

 • Access Cities
  Gennem lokal repræsentation i udvalgte købestærke byer, skal projektet bane vej til udlandet for danske virksomheder inden for bæredygtig byudvikling.
  LÆS MERE
 • Bestyrelsesarbejde og global konkurrenceevne
  Internationalisering af bestyrelser kan øge dansk erhvervslivs konkurrenceevne. Det skal projektet medvirke til.
  LÆS MERE
 • Biogas Go Global
  Ny dansk Triple Helix-alliance vil styrke biogasbranchens relation til særligt det amerikanske marked og derigennem accelerere eksporten af grøn teknologi.
  LÆS MERE
 • DeepTech Alliance
  Ny samarbejdsmodel for universitetsinkubatorer, deeptech-iværksættere og internationale industrivirksomheder udvikles i projektet.
  LÆS MERE
 • Globale Fintech Alliancer for Vækst
  Gennem opbygning af internationale relationer styrkes det danske fintechmiljø som led i projektet. Det skal gøre København internationalt førende og trække talent og ny teknologi til Danmark.
  LÆS MERE
 • Innovation Lab Asia
  Projektet vil styrke samarbejdet med innovationsmiljøer i syv asiatiske områder. Det skal blandt andet tiltrække nye investorer til danske iværksættere og skabe tættere relationer til videnscentre og teknologiske hubs i Asien.
  LÆS MERE
 • Innovation via udenlandske ejerskabsrelationer
  Virksomheders investeringer i udlandet kan være genveje til talent og nye internationale vidensmiljøer. Det nye projekt skal hjælpe virksomheder til bedre at udnytte sådanne genveje.
  LÆS MERE
 • MedTech Bridge
  Projektet etablerer nye brohoveder ind på det amerikanske marked. Med fokus på medtech skal projektet give danske virksomheder bedre adgang til indkøbere og beslutningstagere på verdens mest attraktive marked inden for medtech.
  LÆS MERE
 • Onboard Danish Design
  Projektet vil styrke danske design- og interiørvirksomheders eksport til krydstogtindustrien. Industrien er nemlig i kraftig vækst og dansk design har et godt ry. Den kombination skal udnyttes bedre.
  LÆS MERE
 • Udvikling af globale innovationsalliancer med leverandører​
  Projektet skal forbedre danske virksomheders evne til at innovere sammen med globale nøgleleverandører.
  LÆS MERE
 • U-S-E Water
  Projektet udvikler en eksportmodel der med udgangspunkt i konkrete behov, understøtter danske vandteknologi-virksomheders eksport til særligt det kinesiske marked.
  LÆS MERE

Følg projekterne

Der er oprettet en samlende Linkedin-gruppe, hvor projekterne fremadrettet kommer til at kommunikere og dele erfaringer, events og gode cases. Industriens Fond kommer også løbende til at kommunikere viden og erfaringer fra de elleve projekter. Det gøres ad følgende kanaler:

Temaindkaldelser

De 11 nye projekter udspringer af temaindkaldelsen om globale alliancer.

Spørgsmål

Spørgsmål angående de elleve projekter eller om seminaret, kan stilles til Industriens Fonds sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Mobil: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk