Responsible Business – A Competitive Advantage

Projektet vil igennem VL Døgnet sætte fokus på hvordan erhvervslivet kan omsætte ansvarlig forretning til en konkurrencedygtig ledelses- og forretningsmodel.

I oktober 2019 lancerede Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (VL) det nye årstema ’Responsible Business – A Competitive Advantage’, som har fokus på, hvordan virksomheder kan omsætte ansvarlig forretning til en konkurrencedygtig ledelses- og forretningsmodel. Udgangspunktet er, at de virksomheder, der tager et aktivt samfundsansvar, herunder forholder sig til forankring af verdensmålene og nye teknologier som AI, IoT og algoritmer, vil opnå en konkurrencemæssig fordel i forhold til kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.

Årstemaet ligger i forlængelse af projektet FN’s verdensmål som konkurrenceparameter, som i forbindelse med VLs 2019-årstema satte SDGerne på dagsordenen i dansk erhvervsliv. 

Målgruppen for projektet er VLs over 4000 medlemmer, og det er hensigten, at minimum 50 procent af VL-grupperne skal involveres i projektet.  

Bag initiativet står Dansk Selskab for Virksomhedsledelse i samarbejde med CBS, AAU, Global Compact og DI.
 

AKTIVITETER

Som led i projektet afholdes en række workshops i VL-grupper i hele landet med henblik på at opfordre virksomhedslederne til at arbejde aktivt med ansvarlig forretningsledelse som en konkurrencefordel.

Ligeledes videreudvikles det digitale værktøj Global Goals Business Navigator (GGBN) – en app som skal inspirere og engagere virksomhedsledere til at integrere verdensmålene i virksomhedernes strategi og finde de nye konkrete løsninger, som målene åbner for.  

Der udarbejdes en endelig rapport om resultatet af medlemsanalyser og viden fra de respektive workshops til offentliggørelse på VL Døgnet under overskriften ’Responsible Business – kan det betale sig?’.
 

EFFEKT

Projektet skal understøtte virksomhedsledernes viden om hvordan verdensmålene integreres i forretningen som et konkurrenceparameter samt hvordan den teknologiske udvikling kan bruges som løftestang, og dermed i sidste ende øge dansk erhvervslivs konkurrenceevne.

 

OM PROJEKTET

Projektnavn:
Responsible Business  A Competitive Advantage  mod VL Døgnet 2020

Projektejer:
Dansk Selskab for Virksomhedsledelse

Tid:
2020-2021

Støttet med:
1,5 mio. kr.

Hjemmeside:
www.vl.dk

Eventside:
www.vl.dk/event/aarstema-2020

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Dansk Selskab for Virksomhedsledelse i samarbejde med en række aktører. Besøg dem herunder.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Ida Bratting Kongsted
Adm. direktør
Dansk Selskab for Virksomhedsledelse - VL grupperne
Telefon: 51 51 98 01
Mail: ibk @vl.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk