Projekt Ny Fremtid

Opkvalificering af nyankomne flygtninge skulle med dette projekt være med til at udfylde efterspørgslen efter flere hænder i metalbranchen i Herning.

Virksomheder i Herning Kommune manglede arbejdskraft. Og ifølge Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande forventede man, at der i de kommende år skulle ansættes op til 400 udenlandske medarbejdere i området.
 

Formål

Med Projekt Ny Fremtid ville Herning Kommune sammen med blandt andet Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande imødekomme ovennævnte udfordring. Det skulle gøres ved at opkvalificere op til 100 af kommunens nyankommne flygtninge så de matcher den efterspørgsel efter metalarbejdere, som kom fra det lokale erhvervsliv. Projekt Ny Fremtid ville således sikre en øget, kvalificeret arbejdsstyrke til metalbranchen i Midtjylland.
 

Metode

Projektet ville afdække de konkrete kvalifikations- og uddannelsesbehov hos det lokale erhvervsliv og herefter udvikle og gennemføre et skræddersyet opkvalificeringsforløb på Herningsholm Erhvervsskole. Endelig ville de udvalgte borgere udsendes i praktikforløb i de involverede virksomheder i metalindustrien.

Undervejs i forløbet ville en række andre centrale aktiviteter anvendes – baseret på virksomhedernes konkrete behov, samt de deltagende borgeres forudsætninger. Disse aktiviteter bestod af almindelig danskundervisning, brancherelateret danskundervisning, kompetenceafklaring og realkompetencevurdering samt støtte til både virksomhed og borgere via virksomhedsansatte mentorer.

En række virksomheder var allerede involveret i projektet, men tanken var at hele, eller det meste, af metalbranchen i Herning Kommune ville få gavn af projektet. Ud over Herning Kommune og Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande deltog også LærDansk Herning, Herningsholm Erhvervsskole og Dansk Metal Herning i projektet.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Projekt Ny Fremtid

Projektejer: 
Herning Kommune

Tid: 
2016 - 2019

Støttet med: 
6,2 mio. kroner

Temaindkaldelse

Projekt Ny Fremtid udspringer af Industriens Fonds temaindkaldelse om øget udbud af arbejdskraft gennem hurtigere integration. Læs alt om temaindkaldelsen her.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i to afsluttende rapport. Rapporterne kan læses nedenfor.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Carsten Lagoni
Beskæftigelseschef
Telefon: 96 28 40 05
Mail: bskcl@herning.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk