Genanvendelse af plastaffald

Hvis danske virksomheder bliver endnu bedre til at genanvende plast, så forbedrer det industriens muligheder for vækst og jobskabelse.

Den teknologiske udvikling har over de seneste år medført, at plastmaterialer i langt højere grad end tidligere kan genanvendes. Men danske virksomheder genanvender i dag kun en begrænset andel og forspilder dermed en række muligheder, hvor restaffald kan benyttes som en ressource med økonomisk værdi.

Samtidig ligger der et stort innovationspotentiale gemt i at bruge genanvendelig plast. Nye produkter og nye designs opstår i anvendelse af nye materialer. Genanvendelse af plast er desuden et vigtigt skridt i at transformere Danmark mod en mere cirkulær økonomi på plastområdet.

Projektets aktiviteter er målrettet plastbranchens værdikædeaktører med interesse for genanvendelse af plastaffald, herunder plastvirksomheder inden for de væsentligste produktionsområder og detailhandelen.
 

METODE

Projektet indeholder følgende aktiviter: 

 • Kortlægning
  Projektet vil indledningsvist kortlægge de lettest tilgængelige mængder af plastaffald i dansk erhvervsliv og beregne potentielle gevinster i relation til arbejdspladser, omsætning, miljøgevinst og samfundsøkonomisk gevinst ved at bringe disse i spil. Kortlægningen og den nye viden skal blandt andet understøtte en strategi for øget genanvendelse af plast i Danmark.
 • Kurser
  Projektet vil gennemføre mere end 10 kurser, der giver virksomheder viden og færdigheder til at revidere deres produktionsmetoder, designprocesser, forretningsmodeller og materialevalg. Mindst 40 virksomheder vil deltage på kurserne sammensat med respekt for virksomhedens placering i værdikæden. Dertil kommer etableringen af et struktureret netværk for mindst 30 virksomheder med interesse for genanvendelse.
 • Akademi
  For at uddanne og informere virksomheder, myndigheder, uddannelsesinstitutioner og borgere etableres et Akademi for Genanvendelse af Plast, hvor der med kurser, foredrag, udstilling og en web-platform udbredes viden om metoder, principper, teknologier og forudsætninger for genanvendelse af plastaffald. Akademiet skal bidrage til at sætte emnet på dagsordenen i danske virksomheder og formidle viden til relevante aktører i industrien.
   

EFFEKT

Projektet forventer at en øget genanvendelse af plastaffald vil styrke dansk industri økonomisk og ressourcemæssigt. Det vil i højere grad få virksomheder til at afsætte plastaffald rentabelt og miljøfornuftigt, og oparbejdningen vil give arbejdspladser og indtægt. På samfundsniveau skabes aktivitet med stor økonomisk betydning og med potentiale for en mere bæredygtig produktion. Øget genanvendelse vil give ændringer i hele plastværdikæden med fokus på plastprodukternes end-of-life i design- og produktionsfasen. 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Genanvendelse af Plastaffald

Projektejer:
Plastindustrien 

Tid:
2017 - 2019

Støttet med: 
2,8 mio. kroner

Hjemmeside:
Besøg projektets hjemmeside her

partnere

Plastindustrien er tovholder på projektet, der udføres i partnerskab med Aage Vestergaard Larsen A/S, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og PlanMiljø ApS. Læs mere om partnerskabskredsen gennem nedenstående links. 

KONTAKT

Kontaktperson:
Thomas Drustrup 
Adm. direktør
Telefon: 29 49 46 08
Mail: td@plast.dk

Projektansvarlig Industriens Fond: 
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk