Nå de 17 Verdensmål via Design

Projektet vil igennem en konference og to workshops styrke designbranchens kompetencer indenfor bæredygtig fremstilling med henblik på at bidrage til at gøre Danmark førende indenfor klimavenlige løsninger.

Bæredygtighed er blevet et konkurrenceparameter i designbranchen, men vejledning i hvordan er en mangelvare. Ofte anses vejen til en bæredygtig produktion som værende dyr og uoverskuelig. Studier viser, at 85% af en potentiel miljøbelastning besluttes og defineres i designprocessen. Derfor vil projektet have fokus på hvordan design kan anvendes til opnåelse af FNs verdensmål, samt hvordan designbranchen kan skabe vækst gennem verdensmålene.
 

Aktiviteter

Nå de 17 Verdensmål via Design vil afholde en konference af samme navn med to tilknyttende workshops. De to workshops skal danne grundlag for konferencen, og vil fokusere på konkrete dialogværktøjer, hvor den enkelte designer kan arbejde med egne projekter og virksomhed i forhold til konkret implementering af FNs verdensmål. Workshops’ne vil kortlægge designeren og det øvrige erhvervslivs nuværende situation, samt sætte mål og beskrive, hvordan målene og vækst kan nås.

Projektet udføres af designbrancheorganisation Design Denmark i samarbejde med Dansk Initiativ for Etisk Handel.
 

EFFEKT

Projektet har til hensigt at kompetenceudvikle designbranchen til konkret at kunne udnytte FNs verdensmål som konkurrenceparameter. Konferencen skal efterlade designvirksomhederne med indsigt i designerens rolle og samfundsmæssige ansvar, samt vise eksempler på hvordan andre designere har gjort en forskel for klimaet og SDGerne. Ambitionen er at øge konkurrenceevnen ved at gøre Danmark førende indenfor bæredygtige og klimavenlige løsninger.

PROJEKTET

Projektnavn:
Nå de 17 Verdensmål via Design

Projektejer:
Design Denmark

Tid:
2019

Støttet med:
165.000. kroner

Projektpartnere


Projektet udføres af designbrancheorganisation Design Denmark i samarbejde med Dansk Initiativ for Etisk Handel. Besøg dem herunder.

Workshop om FN’s Verdensmål

Designere fik håndgribelige værktøjer inden for miljø og økonomi, da Design Denmark afholdte workshop i København i september 2019:

KONTAKT

Projektejer
Abelone Varming
Direktør
Telefon: 20 32 02 63
Mail: av@designdenmark.dk

Projektansvarlig:
Lise Damsager Hansen
Projektleder
Telefon: 26 36 69 95
Mail: ildh@designdenmark.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Nanna Nyholm
Projektleder
Telefon: 33 37 62 06
Mail: nn@industriensfond.dk