Konferencer i Ledelse og Entreprenørskab

Verdens førende forskere skal samles i København til tre konferencer, der sætter ledelse og entreprenørskab på dagsordenen. 

Projektets formål er at afholde to internationale og en national konference, der har fokus på ledelse og entreprenørskab i Danmark. Konferencerne skal have et tværfagligt perspektiv og bringe aktører fra dansk erhvervsliv og internationale topforskere sammen.
 
De internationale konferencer afholdes i tæt samarbejde bestående af Copenhagen Business School, Københavns Universitet og Centre For Economic Policy Research i London, som er det førende forskningssamarbejde inden for økonomi, ledelse og management i Europa.
 
 

METODE 

Som optakt til de to internationale konferencer afholdes en dansk pendant, som skal sætte fokus på ledelse og entreprenørskab i en dansk kontekst. Helt konkret vil konferencen, som afholdes den 6. september 2017, tage udgangspunkt i ledelse, jobskabelse og nytænkning i ejerledede virksomheder. Hertil vil projektet udarbejde tre cases, som offentliggøres på selve dagen.
 
Den første internationale konference afholdes den 7.-8. september og vil fokusere på ledelse, organisation og incitamenter i virksomheden. Den anden konference afholdes den 8.-9. september og vil tage afsæt i forskning inden for entreprenørskab. Begge konferencer forventes at tiltrække internationale forskere fra hele verden, samt op mod 400 besøgende på de tre konferencer.
 
 

Effekt

Projektet forventer, at konferencerne er med til at give deltagerne ny viden om forskellige aspekter af ledelses af entreprenørskab. Endvidere giver konferencerne mulighed for at skabe nye netværk og styrke eksisterende hos deltagerne og bidrager ligeledes til en øget dialog mellem erhvervsliv og forskning. 

 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Konferencer i Ledelse og Entreprenørskab

Projektejere: 
CBS og INSEAD

Tid: 
2017

Støttet med: 
0,4 mio. kroner

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

Konferencer i Ledelse og Entreprenørskab - Industriens Fond

BESØG PARTNERNE 

Projektet udføres i et tæt samarbejde mellem Københavns Universitet, Copenhagen Business School og Centre For Economic Policy Research. Besøg de involverede parter her:
 

CFEV

Konferencerne i ledelse skal ses i sammenhæng med Center for Ejerledede Virksomheder og centerets samarbejde med INSEAD. Besøg centeret og INSEAD via de to links nedenfor:
 

KONTAKT

Projektansvarlig CBS:
Jette Poulsen Jørgensen
Centerleder
Telefon: 25 15 98 82
Mail: jpo.eco@cbs.dk

Projektansvarlig INSEAD:
Morten Bennedsen
Professor
Telefon: 60 72 91 94
 
Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08