Ledelse ved ejerskifte

Projektet vil hjælpe virksomheder med at overkomme de ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med en ejerskifteproces.

Formålet med projektet er at styrke ledelsen i ejerledede virksomheder før og efter et ejerskifte. Med det udgangspunkt vil projektet udpege ledelsesmæssige udfordringer, der går helt fra den tætte ledelse, hvor medarbejderne ofte er vokset op med ejerlederen og over mod en ansat eller ny ledelse uden fælles historik eller relationer. Denne viden vil være værdiskabende, når virksomheder skal overveje at overlade ledelsen til andre – og den er også relevant for den nye leder.
 

METODE

Projektets målgruppe er danske SMV’er, som er eller har været ejerledede. Mere konkret består målgruppen af ejerlederne, bestyrelsen og potentielle bestyrelsesmedlemmer i danske ejerledede virksomheder. Derudover også ansatte i virksomhederne, samt rådgivere omkring virksomhederne.

Projektet består af to overordnede hovedaktiviteter, der hver især kan inddeles i kategorierne viden, værktøj og dialog. 
 
 • 1. hovedaktivitet:
  • Viden: bestyrelsesarbejde i ejerledede virksomheder. 
   Projektet skal afdække, i hvilken udstrækning bestyrelser medvirker til at styrke ledelsen i SMV’er før og efter et ejerskifte.
  • Værktøj: beslutningstræ til vurdering af, hvornår en virksomhed skal have en bestyrelse, og hvilke betingelser der skal være til stede.
  • Dialog: seminarer ved regionale ’bestyrelsesakademier’ målrettet ejerledere og bestyrelser.
    
 • 2. hovedaktivitet:
  • Viden: ledelsesstile i ejerledede virksomheder.
   ​En undersøgelse af personaleomsætning (før og efter et ejerskifte), jobskabelse og nedlæggelse samt virksomhedens økonomiske nøgletal med henblik på at analysere, hvordan personalet reagerer på skiftet i ledelse og ledelsesstil. 
  • Værktøj: model for hvorledes ledelsesmetoder har indvirkning på nøglevariable som indtjening, vækst og investeringer i virksomhederne. 
  • Dialog: formidling baseret på cases for ledelsesmetoder. 
 

MÅLSÆTNINGER

Projektet vil bidrage til, at danske virksomheder kan udnytte den enorme viden, der ligger i analyserne af danske virksomhedsdata til at forøge konkurrenceevne, vækst og profitabilitet blandt ejerledede virksomheder i Danmark. Effekten bliver målt på, om de virksomheder, der anvender beslutningstræet eller tager kurser, angiver, at de får viden, der får dem til at arbejde videre med udvikling af ledelse.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Ledelse ved ejerskifte

Projektejer: 
Center for Ejerledede Virksomheder (CEV)
v/ CBS

Tid: 
2016-2019

Støttet med: 
2,0 mio. kroner

Hjemmeside: 
Center for Ejerledede Virksomheder

FAKta

Projektet Ledelse ved ejerskifte er integreret hos Center for Ejeredede Virksomheder ved CBS - et projekt, som Industriens Fond også er invovleret i.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Niels Westergaard-Nielsen
Professor
Telefon: 38 15 23 78
Mail: nwn.int@cbs.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Charlotte Kjeldsen Krarup
Udviklingschef
Telefon: 33 37 62 06
Mail: ckk@industriensfond.dk