Lifeskills Linje 10

Flere skal vælge erhvervsuddannelserne til og flere skal fuldføre uddannelsen. Det er målsætningerne for projektet Lifeskills Linje 10.

Industrien efterspørger flere faglærte. Både på den korte og på den længere bane. Der er særligt to steder at sætte ind. Flere skal vælge en erhvervsuddannelse – og flere skal fuldføre uddannelsen.

Frafald på erhvervsskolerne skyldes ofte manglende faglige og personlige forudsætninger og robusthed. Projektet ønsker at imødegå denne problematik ved at udvikle en tværgående, understøttende og erhvervsintegreret indsats målrettet forberedelse til og optag på erhvervsuddannelser. 
 

METODE

Lifeskills Linje 10 vil arbejde med et nyt linjefagsprogram for udfordrede elever i 10. klasse med hovedfokus på både faglighed og personlige læringselementer, samt overgangen til erhvervsuddannelser og erhvervsliv generelt. Formålet er at bringe flere i erhvervsuddannelse, mindske frafaldet fra erhvervsuddannelsernes grundforløb og dermed styrke industriens mulighed for at rekruttere arbejdskraft.

Målgruppen er fagligt og personligt usikre elever i kommunale 10. klasser, der – på baggrund af en indledende screening – ikke vurderes klar til at gennemføre en erhvervsuddannelse. I det konkrete projekt involveres i pilotfasen 20 elever og i udrulningsfasen yderligere 60 elever.

Projektets hovedaktivitet er at udvikle et nytænkt linjefagsprogram med fokus på lifeskills og læringsstrategier, som også involverer erhvervsuddannelserne, samt overgangen til opstart på erhvervsuddannelserne. Programmet skal afprøves på pilotniveau i skoleåret 2019/2020, dernæst skaleres og endeligt udrulles. I forlængelse heraf vil der i løbet af projektets første år ligeledes udvikles og gennemføres kompetenceudviklingsforløb for henholdsvis erhvervsmentorer og eksekverende lærere og pædagoger samt undervisere på de involverede erhvervsuddannelser.

Metoden forestilles på sigt opbygget omkring en finansieringsmodel, der baseres på de indtægter erhvervsskolerne opnår, når en årselev gennemfører et teknisk grundforløb på en erhvervsskole. Hensigten er at bevise, at investeringen i implementering af det udviklede linjefag, uddannelsen af erhvervsmentorer og ressourcepersoner tilbagebetales af øgede taxameterindtægter.
 

EFFEKT

Projektet forventer, at det nye linjefagsprogram bidrager til at sikre, at flere påbegynder og fuldfører erhvervsuddannelserne. Nedenfor findes en lille håndfuld konkrete succeskriterier:

  • At 95 % af eleverne trives bedre.
  • At 85 % af eleverne vil blive vurderet uddannelsesparate.
  • At 85-90 % vil søge om optagelse på erhvervsskolen.
  • At 10-15 % vil søge mod anden uddannelse. 

Ambitionen er dermed at kunne bevise den økonomiske fordel i modellen, som herefter vil finde bred anvendelse blandt landets 10. klasser og erhvervsskoler og sikre, at flere gennemfører en erhvervsuddannelse.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Lifeskills Linje 10 

Projektejer: 
Løkkefonden

Tid: 
2017-2021

Støttet med: 
8,66 mio. kroner

Partnere

Projektet udføres af LøkkeFonden i samarbejde med Høje-Taastrup Kommunes 10. klasses tilbud LINJE 10 og NEXT Erhvervsuddannelser. Læs mere om partnerne ved besøge nedenstående links.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Frederik Meyer
Direktør
LøkkeFonden
Telefon: 21 21 65 00
Mail: fm@loekkefonden.dk

Kontaktperson:
Lasse Poder
Projektleder
LøkkeFonden
Telefon: 51 91 35 30
Mail: lp@loekkefonden.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Wils
Direktionskonsulent
Telefon: 33 37 62 33
Mail: aw@industriensfond.dk