Design som værktøj til at nå verdensmålene

29.10.2019

Med fokus på nye materialer, velstand og vækst sættes de 17 verdensmål på agendaen den 6. november.

De 17 verdensmål for bæredygtig udvikling udstikker kursen for en verden i bedre balance. Ambitionerne er høje og der er ingen tvivl om, at der skal løftes i flok, hvis målene skal indfries. Målene kræver handling nu og en ting er sikkert – design og designerne spiller en vigtig rolle i den transformation, vi står overfor.

Der er ingen tvivl om, at hvis vi skal lykkes med at nå i mål med FN’s 17 verdensmål, så skal vi løfte i flok – alle må tage ansvar. Vores specifikke fokus i dette fælles projekt er forholdet mellem designerne og virksomhederne. Begge spiller en enorm rolle i omstillingen, og sammen har de magten til at skabe banebrydende forandringer. Men de skal lære at forstå hinanden – at snakke samme sprog. At bane vejen for et sådan fælles sprogbrug er det, vi håber at opnå med Nå de 17 – via design,” forklarer Abelone Varming, der er direktør i Design Denmark.

For at binde virksomheder og designere tættere sammen, afholdes nu konferencen ”Nå de 17 – via design” den 6. november 2019.

Her skal gode metoder og eksempler på banen, så de kan tjene til inspiration i en bredere kreds af virksomheder og organisationer.

Undersøgelser viser, at størstedelen af produkters potentielle påvirkning på mennesker og miljø besluttes og defineres i designprocessen. Det er ufatteligt interessant. Med konferencen vil vi gerne inspirere og sætte fokus på de muligheder, der ligger i at bidrage til at nå de 17 verdensmål gennem bæredygtigt design og materialer, og samtidig skabe vækst i virksomheden,” siger Mikkel Stenbæk Hansen, der er direktør i Dansk Initiativ for Etisk Handel.

Verdensmålene harmonerer godt med den måde hvorpå Danmark er indrettet. Det skaber gode eksportforudsætninger eftersom danske virksomheder og organisationer har mange års erfaring på området.

Med verdensmålene rykker hele kloden i en mere bæredygtig retning. Efterspørgslen efter nye løsninger vil stige og her kan Danmark og dansk erhvervsliv få en global hovedrolle. Mange af vores styrkepositioner findes på områder der bidrager til at verdensmålene nås, og på den måde kan Danmark gøre en stor positiv forskel på den globale scene. Den rolle skal vi tage på os og vedblive med at udvikle,” siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond.

Ved at bruge verdensmålene som innovationsdriver og som pejlemærke for fremtidig forretningsudvikling, så kan vækst og bæredygtighed gå hånd-i-hånd.

Erhvervslivet spiller en afgørende rolle i at nå FN’s 17 verdensmål. Men det er også en udfordring for virksomhederne. Strategisk brug af design er oplagt til at få virksomhederne godt på vej, så de målrettet bidrager til en mere bæredygtig udvikling. Der er stadig et uforløst potentiale, også for at skabe vækst gennem arbejdet med verdensmålene, og det ønsker vi at inspirere virksomhederne til at forfølge,” udtaler Betina Hagerup, der er direktør i Dansk Erhverv.

Konferencen ”Nå de 17 – via design” afholdes den 6. november 2019 i Børssalen i København fra klokken 12.30 til klokken 17.00. Konferencen følger to spor. Det ene handler om fremtidens bæredygtige materialer med fokus på bæredygtighed og genanvendelse, mens det andet spor handler om velstand og vækst med fokus på verdensmålenes muligheder som katalysatorer for bæredygtig udvikling.

Konferencen

Læs meget mere om konferencen og programmet her, hvor det også er muligt at tilmelde sig arrangementet.

Følg med

Industriens Fond har søsat en række projekter med de 17 verdensmål som omdrejningspunkt. I en gruppe på Linkedin kan man følge projekternes virke.

Partnere

Konferencen afholdes i samarbejde med relevante aktører på området. Besøg dem her.

KONTAKT

Yderligere information kan fås ved at kontakte Industriens Fonds sekretariat:

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 23 80 06 60
Mail: oos@industriensfond.dk