Ny platform vil besvare centralt spørgsmål om dansk konkurrenceevne

22.12.2020

Med en bred appel vil et nyt initiativ, Dansk Konkurrenceevneråd, med 20 danske erhvervsprofiler i spidsen, kickstarte samtalen om dansk konkurrenceevne. Derfor spørger de: hvorfor Danmark?

Det danske samfund er eftertragtet og nævnes ofte i positive sammenhænge rundt omkring på kloden. Og det samme gælder for danske virksomheder, der, over en bred kam, nyder stor anerkendelse på den globale scene.

Men samfund, demografi, erhvervsliv, kultur og internationale præferencer udvikler sig løbende. Eksponentielle teknologier skaber forandringer overalt og nye aktører, organisationer og alliancer byder sig hele tiden til og præger både lokale og globale diskurser og købsbeslutninger.

Verden ændrer sig med hastige skridt. Heldigvis har Danmark og danske virksomheder været gode til at følge med og lave fornuftige forbedringer. Og det skal fortsætte i fremtiden,” siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond og fortsætter:

Derfor vil vi gerne sætte fokus på hvad Danmark og dansk erhvervsliv skal gøre i fremtiden for at vedblive med at være relevante. Hvordan sikrer vi, at Danmark vælges til som destination for udenlandske investeringer og talenter, og hvordan sikrer vi, at produkter og løsninger fra danske virksomheder fortsat efterspørges af omverdenen. Kort sagt stiller vi spørgsmålet: hvorfor Danmark?

Med det udgangspunkt etablerer Industriens Fond i dag Dansk Konkurrenceevneråd. Sammen med rådets 20 erhvervsprofiler vil fonden invitere til en bred samfundssamtale om, hvordan Danmarks konkurrenceevne kan styrkes i fremtiden, så både Danmark og danske virksomheder står stærkt rustet til en tid hvor klimaudfordringer, handelsstrid, den globale sundhedstilstand og innovative teknologier på forskellige måder præger erhvervslivet og med stor hast ændrer konkurrencesituationen lokalt, regionalt, globalt og i rummet.

Samtalen begynder i dag, hvor Dansk Konkurrenceevneråd kickstarter debatten med kronikken ’Hvorfor Danmark?’. Kronikken inviterer samtidig alle til at bidrage til samtalen via www.why.dk og hashtagget #WhyDK.

I 2020 træder 20 toneangivende danskere ind i Dansk Konkurrenceevneråd. Alle medbringer førstehåndserfaring fra den internationale konkurrences frontlinje. Fra nu og de næste 20 måneder vil de samarbejde om 20 nytænkende svar på spørgsmålet ’Hvorfor Danmark?’. Personlige og inspirerende bud på hvorfor internationale kunder, virksomheder, investorer og talent skulle vælge Danmark til i en ny tids konkurrence,” fortæller adm. direktør Martin Møller Boje Rasmussen fra Nordic Model Institute, der er strategisk partner for Dansk Konkurrenceevneråd. Han mener, at behovet for en nytænkende, involverende og innovativ samfunds-tænketank lige nu er stort.

Vi har næppe brug for endnu en ekspertgruppe eller vismandsråd. Men vi har brug for at tage et vist land med på råd. Nu mere end nogensinde. For eksponentielle udfordringer kalder på eksponentielle svar og løsninger. Og derfor organiserer vi Dansk Konkurrenceevneråd som en ny form for ’samfunds-tænketank’, hvor alle kan byde ind. Konkret vil hver af rådets 20 medlemmer i deres arbejde spørge 20 andre inspirerende danskere til råds om ’Hvorfor Danmark?’. Og forhåbentlig spørger de andre, så samtalen breder sig som ringe i vandet. En af Danmarks største, men mest oversete styrkepositioner, er danskerne selv – og det vi hver især fortæller verden om Danmark. Men vi bruger det slet ikke nok. Med en åben samfunds-tænketank kan vi crowdsource de mange ideer – og handle på dem. Sjældent har der været mere brug for det.

Sammensætningen af Dansk Konkurrenceevneråd rummer et bredt udsnit af dansk erhvervsliv. Der er ledere af såvel store som små virksomheder, og der er også store forskelle på rådsmedlemmernes faglige baggrunde.

Til rådet har vi særligt eftersøgt stærke, nytænkende profiler med viden, ideer og hands-on erfaring fra den internationale konkurrence. Og dermed også gået lidt væk fra de mere klassiske professorale eller politiske kommissioner. Misforstå mig ikke. Videnskabelige analyser er vigtige, når vi skal debattere dansk konkurrenceevne. Men med Dansk Konkurrenceevneråd vil vi gerne bringe andre erfaringer og fagligheder ind i samtalen. Nogle der kan se på Danmarks muligheder med nye øjne og fra uventede vinkler. Rådet vil heller ikke have fokus rettet primært mod Christiansborg eller fremsætte egentlige anbefalinger. Snarere efterspørger vi idéer til hvad vi som samfund og erhvervsliv selv kan gøre, for at bringe Danmark godt ind i fremtiden,” siger Martin Møller Boje Rasmussen og inviterer alle stemmer med:

Konkurrenceevne gør, at vi som samfund gør fremskridt for os selv og gør gavn for vores omverden. Derfor skylder vi at svare an, når verden spørger ’Hvorfor Danmark?’. Hvad vil og kan vi som land i og for verden? Og hvorfor skulle andre ville have det? Der findes mange idéer til hvordan konkurrenceevnen styrkes og vi vil gerne suge til os mange steder fra. Derfor efterspørger vi indspark fra alle der har mod på at bidrage.

Med etableringen af Dansk Konkurrenceevneråd er hensigten altså at bringe Danmark først ind i fremtiden og realisere visionen om 'et Danmark, verden vælger til' – gerne med supplerende tiltag og initiativer.

Den globale konkurrence vil hele tiden udfordre og sætte danske virksomheder under fornyet pres. Men den åbner også nye døre for dem, der forbereder sig og omstiller forretningen i tide. Den forberedelse bidrager vi løbende til gennem mange forskellige tiltag. Og her lytter vi selvfølgelig også til de idéer der fremføres i Dansk Konkurrenceevneråd – både fra rådsmedlemmerne, men så sandelig også fra den generelle debat, som forhåbentlig tager fart hen over de kommende måneder,” siger Thomas Hofman-Bang om Industriens Fonds rolle i projektets videre færd.

Initiativet

Læs meget mere om det nye initiativ her på Industriens Fonds hjemmeside, eller på hjemmesiden for Dansk Konkurrenceevneråd.

Deltag

Dansk Konkurrenceevneråd inviterer alle til at deltage i debatten. Følg med på rådets Linkedin-side.

Vision

Læs visionen for Dansk Konkurrenceevneråd og deltag i debatten.

Rådet

Læs om de 20 medlemmer af Dansk Konkurenceevneråd.

Kontakt

Mere info om Dansk Konkurrenceevneråd kan fås her:

Martin Møller Boje Rasmussen
Strategisk partner
Mail: nomo@nordicmodelinstitute.com
Telefon: 51 34 74 41