Hackathons om cirkulært design

Projektet skal bidrage til den danske styrkeposition, vækst- og værdiskabelse gennem cirkulær designtænkning.

Gennem tre forskellige hackathons med virksomheder og designstuderende som deltagere, skal virksomhedernes produkter eller strategier ”hackes” så de passer til den cirkulære økonomi.

Hensigten er at de danske virksomheder, kan få gavn af designere, der kan tænke cirkulært og dermed forbedre og optimere deres nuværende produktion. Ved de tre hackathons er målgruppen i særlig grad industrivirksomheder der har et potentiale for øget ressourceeffektivitet eller er nysgerrig omkring mulighederne inden for cirkulært design.
 

Metode

Der er to hovedaktiviteter i projektet. Dels afholdes tre hackathons, dels afsluttes projektet med en konference.

 • Hackathons
  Omdrejningspunktet for konceptet er en konkurrence, hvor designere konkurrerer om at ’hacke’ virksomheders produkter eller forretningsplaner, så de bliver tilpasset den cirkulære økonomi. Projektet afholder tre hackathons med designuddannelser og virksomheder som partnere. Virksomhederne “frigiver” et stykke strategi eller et produkt, som de studerende opfordres til at udfordre og gentænke.
 • Konference
  Projektet afsluttes med en større konference. Her vil relevante indlægsholdere og virksomhedsledere inviteres til at italesætte de store perspektiver, også internationalt, der ligger i at bruge designere i arbejdet med den cirkulære økonomi. Samtidig vil de fem bedste ideer fra de afholdte hackathons blive præsenteret. Ydermere kobles et udstillingsmodul på begivenheden, så konferencen ikke blot er ’tell it’, men også ’show it’.
   

Målsætning

Projektet har opstillet en række målsætninger for både de forskellige hackathons, men også for de løsninger og samarbejder, der ventes at udspringe af projektets aktiviteter.

 • 100-200 studerende og 3-5 virksomheder deltager i hackathons der giver gensidige kompetenceløft.
 • Dialog med 30+ virksomheder hvor viden fra projektet deles med fokus på at Danmark kan konkurrere på ressourceoptimering, og ikke må falde bagud i fremtidens innovative ressourceeffektive produktion.
 • Dialog og partnerskab med 3+ designskoler med henblik på at integrere cirkulært design i undervisningen.
 • 5+ nyskabende løsningsforslag der konkret viser mulighederne ved brug af cirkulært design.

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Hackathon om cirkulært design

Projektejer: 
Designrådet

Tid: 
2016 - 2017

Støttet med: 
0,1 mio. kroner

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.
 
Hackathon om cirkulært design Industriens Fond
 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Ditte Lysgaard Vind
Projektleder
Telefon: 31 60 32 55
Mail: dlv@danishdesigncouncil.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Kira Weis Klinke
Projektkoordinator​
Telefon: 70 20 92 08
(Fondens hovednummer)