Formgivning - Master Classes & BLOXTALKS

Projektet skal hjælpe dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at tænke i tværfaglige processer og inddrage andre discipliner i produktudviklingen.

Industriens Fond støtter to aktiviteter, som begge tager afsæt i BLOX-udstillingen Formgivning, som er skabt i samarbejde mellem DAC – Dansk Arkitektur Center og BIG – Bjarke Ingels Group. De to aktiviteter – Master Classes - BIG LEAP into the Future og BLOXTALKS har til formål at klæde dansk erhvervsliv på til et paradigmeskifte, som BIG spår, kommer til at ske – et paradigmeskifte afledt af teknologi, kunstig intelligens og digitalisering, hvor virksomheder er nødt til at tænke i tværfaglige processer og inddrage andre discipliner end deres egen kerne i produktudvikling. 

Master Classes - BIG LEAP into the future er en efteruddannelse, hvor BIG deler ud af deres verden og viden om, hvor byggebranchen bevæger sig hen. Med højtprofilerede, internationale hovedtalere fra BIG vendes blikket mod fremtidens globale udfordringer og potentialer og BIGs arbejde med at imødekomme disse vha. nye forretningskoncepter, tværfaglige samarbejdsmodeller og udvikling inden for kunstig intelligens (AI) og virtual reality. 

Forløbet er bygget op omkring fem centrale temaer: BIG LEAP, Thinking, Sensing, Making og Moving og henvender sig til ledende medarbejdere i små og mellemstore virksomheder indenfor fagdiscipliner, der knytter sig til eller har interesse i byggeri, design, teknologi, digitalisering, organisation og produktion.

Projektet har til formål at inspirere, og gøre danske virksomheder klar til en fremtid der byder på store teknologiske fremspring og stimulere til ny tænkning i egen praksis. Det skal medvirke til at styrke virksomhedens fremtidige konkurrenceevne og gøre dem klar til, og bevidste om, de konkurrenceparametre, der sandsynligvis venter dem i fremtiden.

BLOXTALK er en international forelæsningsserie med førende tænkere og praktikere, der formidler bæredygtig arkitektur, byudvikling og design. Med oplæg af verdensnavne og internationalt ledende skikkelser er BLOXTALK
en platform for formidling, dialog og stillingtagen om vigtige og vedkommende strømninger indenfor arkitektur, byudvikling, design og økonomisk og sociologisk udvikling. Målsætningen er at inspirere til nye og
dybere perspektiver indenfor arkitekturens brede og relaterende rammer.
 

AKTIVITETER

Master Classes-forløbet gennemføres henover to halve og to hele dage i efteråret 2019 og består af i alt 6 sessioner. Hver session vil bestå af en forelæsning og efterfølgende diskussion med oplægsholderen, gruppeøvelser og refleksioner. DAC Master Classes – BIG LEAP into the Future er åben for 35-40 deltagere.

BLOXTALKS bliver afholdt i løbet af efteråret 2019 og arrangementerne vil løbende blive annonceret på DACs hjemmeside.
Oplæggene ved BLOXTALKS vil blive optaget og tilgængelige som podcasts.

PROJEKTET

Projektnavn:
Formgivning - Master Classes & BLOXTALKS

Projektejer:
DAC - Dansk Arkitektur Center

Tid:
2019

Støttet med:
912.500 kroner

Hjemmeside:
www.dac.dk

Projektpartnere

Projekterne udføres af DAC - Dansk Arkitektur Center og BIG - Bjarke Ingels Group. 

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson:
Peter Bentzon 
Head of Funding & Business Development
Telefon: 21 59 34 47
Mail: pbe@dac.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Wils
Direktionskonsulent
Telefon: 33 37 62 33
Mail: aw@industriensfond.dk