BLOXTALKS

Projektet skulle hjælpe dansk erhvervslivs konkurrenceevne ved at tænke i tværfaglige processer og inddrage andre discipliner i produktudviklingen.

Industriens Fond støttede i efteråret 2019 og foråret 2020 den internationale forelæsningsserie BLOXTALKS, som havde til formål at klæde dansk erhvervsliv på til et paradigmeskifte afledt af teknologi, kunstig intelligens og digitalisering, hvor virksomheder er nødt til at tænke i tværfaglige processer og inddrage andre discipliner end deres egen kerne i produktudvikling. 

Forelæsningsserien bød på inspirerende oplæg fra førende tænkere og praktikere, der formidler bæredygtig arkitektur, byudvikling og design. Målet var, at BLOXTALK skulle fungere som en platform for formidling, dialog og stillingtagen om vigtige og vedkommende strømninger indenfor arkitektur, byudvikling, design og økonomisk og sociologisk udvikling. Målsætningen var at inspirere til nye og dybere perspektiver indenfor arkitekturens brede og relaterende rammer.


 

PROJEKTET

Projektnavn:
BLOXTALKS

Projektejer:
DAC - Dansk Arkitektur Center

Tid:
2019-2020

Støttet med:
530.000 kroner

Hjemmeside:
www.dac.dk

Projektpartnere

Projekterne udføres af DAC - Dansk Arkitektur Center og BIG - Bjarke Ingels Group. 

Podcast

I forbindelse med BLOXTALKS gennemførte DAC en række spændende samtaler med nogle af verdens førende arkitekter, designere og ingeniører angående deres arbejde og visioner. 

KONTAKT

Projektansvarlig og kontaktperson:
Kent Martinussen
Adm. direktør
Telefon: 26 99 88 33
Mail: km@dac.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Anders Wils
Direktionskonsulent
Telefon: 33 37 62 33
Mail: aw@industriensfond.dk