FORMALIA: Konkurrencekraft i blockchainteknologien

HER PÅ SIDEN FINDES RELEVANTE SKABELONER TIL BRUG VED INDSENDELSE AF PROJEKTFORSLAG UNDER TEMAINDKALDELSEN OM Konkurrencekraft i blockchainteknologien.

PROJEKTUDVIKLING

Industriens Fond efterspørger gennem en temaindkaldelse om viden og metoder, der kan styrke erhvervslivets forudsætninger og muligheder for at udnytte potentialet i blockchainteknologien. Deadline for ansøgninger under temaindkaldelsen om blockchain var den 4. februar 2019 klokken 12:00.
 

ANSØGNINGSPROCES

Ansøgninger vil blive sekretariatsbetjent i takt med, at de modtages af Fonden. Sekretariatet vil – i det omfang det vurderes relevant – forbeholde sig ret til at sende ansøgningerne til eksternt review med henblik på en faglig vurdering af projektets indhold.

Industriens Fond er en engageret filantropisk fond. Det betyder, at der om nødvendigt vil blive indledt en uddybende dialog med ansøgeren med henblik på projektforelæggelse for bestyrelsen, også uden at det dermed er en indikation af, at der kan forventes opnået støtte.

Idet der er mulighed for at indsende ansøgninger på både engelsk og dansk må ansøger forvente, at Fonden på anmodning kan bede om oversættelser (både til engelsk og dansk) af ansøgningsteksten eller udvalgte dele heraf.
 

BEVILLING

Industriens Fonds bestyrelse har ikke reserveret en bestemt andel af sine årlige uddelinger på samlet i omegnen af 250 mio. kroner til temaindkaldelsen om blockchain. Hvorvidt der bevilliges midler til projekterne beror på en konkret vurdering af det enkelte projekt. Læs om tidligere temaindkaldelser på Fondens hjemmeside.
 

OPHAVSRET

Der gøres opmærksom på, at Industriens Fond frit kan arbejde videre med idéer opstået i forbindelse med ansøgningsrunden, også selv om projektet ikke opnår støtte.
 

ANSØGNINGSFORMULAR

Ansøgningen skal være på enten dansk eller engelsk, være højst fem sider og udfærdiges i henhold til ansøgningsskabelonen [hent ansøgningsskabelonen ved at trykke her]. I samme mail fremsendes også et budget [hent budgetskabelonen ved at trykke her] samt samtykkeerklæring i forhold til anvendelse af persondata [hent samtykkeerklæringen ved at trykke her], samt CV'er på de udførende partnere, et kort resumé af ansøgningen med fokus på resultaterne og eventuelle andre bilag. Dermed skal forsendelsen indeholde følgende filer:

  • Samtykkeerklæring i forhold til anvendelse af persondata.
  • Ansøgningen baseret på ansøgningsskabelonen.
  • Budgettet baseret på budgetskabelonen.
  • CV'er, resumé, samt eventuelle andre bilag i én samlet fil.
     

ANSØGNING

Ansøgningen sendes på mail til blockchain@industriensfond.dk og det skal fremgå af ansøgningen, at projektet vedrører ”Temaindkaldelse om blockchain”.
 

BUDGET

Fonden finansierer i udgangspunktet alene de direkte omkostninger, der er forbundet med projektet. Det vil sige, at Fonden ikke finansierer overheadomkostninger. Alle projektomkostninger opgøres inklusiv eventuel moms og lignende (se de forskellige faneblade i budgetskabelonen, som vedrører krav til budget og finansieringsplan).

Temamøde

Som led i temaindkaldelsen afholdes temamøder, hvor tankerne bag temaindkaldelsen præsenteres og hvor potentielle ansøgere kan stille spørgsmål. Læs mere via linket nedenfor.

Information

Der kan læses om Industriens Fonds generelle virke her på hjemmesiden. Følgende links indeholder blandt andet relevant information:

BAGGRUNDSNOTAT

I forbindelse med temaindkaldelsen er der udarbejdet et kort baggrundsnotat. Det kan læses her.

Kontakt

Skulle der opstå spørgsmål i forbindelse med temaindkaldelsen om blockchain, så kan Industriens Fond kontaktes.

Anders Ziegler Kusk
Projektleder
Telefon: 33 37 62 32
Mail: azk@industriensfond.dk