Fremtidens digitale virksomhed

Projektet vil styrke danske virksomheders konkurrenceevne ved at omsætte visionerne om Industri 4.0 og Internet of Things til konkret handling i virksomhederne.
 
Formålet med projektet er at accelerere private virksomheders omstilling til industri 4.0. Projektet vil derfor omsætte visionerne fra Industri 4.0 og Internet of Things til konkrete tiltag og implementeringer i danske fremstillingsvirksomheder. 
 
Hensigten er at få virksomhederne til at samarbejde om innovation på tværs af teknologier, design og forretningsmodeller, idet der konkret arbejdes med teknologier og forretningsmodeller til implementering af Internet of Things (IoT). Dette skal blandt andet ske ved at indbygge intelligens i produkter og processer, som gør produkterne i stand til at kommunikere indbyrdes og dermed tilbyde nye og smartere løsninger til kunderne.
 
Projektet henvender sig til SMV’er, der er udfordret af den igangværende digitalisering og der er i særlig høj grad fokus på virksomheder inden for fremstilling og forsyning. 
 
 

METODE 

Projektet består af tre hovedaktiviteter, der alle fokuserer på de virksomheder der deltager i projektet. Tanken er dog, at den viden og de værktøjer som udspringer af projektet, kan komme mange flere virksomheder til gavn: 
 
 • Tværfaglig seminarrække: 
  Der gennemføres indledningsvist en seminarrække inden for forskellige temaer, der relaterer sig til Industri 4.0 og Internet of Things. Rækken består af 8 seminarer og undervisningen gennemføres af fageksperter. Seminarrækken har til formål at klargøre virksomheder til udviklingsforløb samt at identificere fælles udfordringer hos de virksomheder, der vælger at deltage i et forløb. 
 • Fremtidens businesscases for grupper af virksomheder: 
  Det centrale i projektet er gennemførslen af udviklingsforløb for mindre grupper af virksomheder. Udviklingsforløbene skal munde ud i en række businesscases, som konkret kan udmøntes i den deltagende virksomhed, men som også kan anvendes af andre virksomheder. Der vil i alt være 8-12 grupper med 2-4 virksomheder i hver. Således er det hensigten at bringe i omegnen af 20 virksomheder nærmere konkrete løsninger til brug for virksomheden. 
 • Opbygning af et åbent innovationsnetværk:
  Der opbygges et åbent innovationsnetværk, således at dialogen og aktiviteterne efterfølgende kan videreføres virksomhederne imellem. 
 
 

EFFEKT

Effekten af projektet vil være øget produktivitet og øget innovation i virksomhederne.
Det forventes, at virksomhederne efter deltagelse i projektet vil fremstille bedre produkter samt nye services på toppen af produkterne, hvor data og kommunikationsløsninger muliggør nye services og dermed smartere løsninger, der kan differentiere de deltagende virksomheder fra konkurrenterne.
 
Med afsæt i projektets forventede effekt er der opstillet følgende succeskriterier: 
 
 • At mere end 100 medarbejdere i mere end 50 virksomheder har fået indsigt i de trusler og muligheder, der ligger i Industri 4.0 i almindelighed og i Internet of Things i særdeleshed.
 • At mere end 30 personer fra mindst 20 forskellige virksomheder/forsyningsselskaber deltager i konkrete cases om Internet of Things.
 • At der som led i projektet udvikles mindst 10 nye produkter og/eller services.
 • At der som led i projektet opbygges et åbent innovationsnetværk med mindst 50 deltagere.
 • At innovationen og dermed konkurrenceevnen i de involverede virksomheder accelereres.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Fremtidens digitale virksomhed

Projektejer: 
Indesmatech ApS

Tid:
2016-2018

Støttet med: 
0,9 mio. kr. 

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

Fremtidens digitale virksomhed

KONTAKT

Projektansvarlig:
Tom Togsverd
Partner
Telefon: 20 68 33 43
Mail: tto@indesmatech.com

Projektansvarlig Industriens Fond:
Kira Weis Klinke
Projektkoordinator​
Telefon: 70 20 92 08
(Fondens hovednummer)