Engineering i skolen

Projektet vil sikre, at naturfagslærere i grundskolen opnår endnu bedre kompetencer til at undervise i teknologi og teknologiudvikling og at eleverne øger interessen for teknik og naturvidenskab. 

Alle børn og unge skal kunne forholde sig kritisk til den teknologiske udvikling, men også være i stand til at gribe de muligheder der gemmer sig i nye teknologier, nye metoder og nye materialer. I 2025 mangler Danmark formentlig i omegnen af 13.500 ingeniører og cand.scient’er, samt 30.000 teknisk faglærte. Derfor sigter projektet på at flere unge uddanner sig inden for naturvidenskab og teknologi på den lange bane.
 
Projektet vil udvikle en engineering-didaktik til grundskolen, der skal være med til at give naturfagslærerne undervisningskompetencer inden for dette felt, således at elevernes interesse for teknologi og naturfag øges. En sådan didaktik findes ikke i forvejen, og vil derfor være givende for grundskolen. 
 
Den problemløsende og anvendelsesorienterede tilgang i ingeniørfaget binder grundskolens fag og metoder sammen og gør undervisningen vedkommende og interessant, blandt andet ved at stille krav til elevernes kreativitet og evne til at tænke nyt. Projektet henvender sig til elever i 4.-9. klasse, naturfagslærere samt lærerstuderende og naturfaglige undervisere på læreruddannelserne.
 
Projektet er tilvejebragt gennem støtte fra Villum Fonden, Lundbeckfonden, Industriens Fond og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og udføres i et tæt samarbejde mellem Astra, Engineer The Future, Naturvidenskabernes Hus og VIA University College.
 
 

METODE

Projektets aktiviteter er opdelt i tre områder, som på hver sin vis understøtter engineering i undervisningen: 
 
  • Didaktik og uddannelse: 
    Der skal udvikles et didaktisk design til at arbejde med engineering i undervisningen på alle trin i grundskolen. Derudover vil projektet implementere engineering-didaktikken i læreruddannelsen, således at de nuværende lærerstuderende kan blive kompetence-udviklet yderligere til at undervise i teknik og naturvidenskab – også tværfagligt. 
  • Undervisningsmaterialer: 
    Der skal udvælges og versioneres 10 undervisningsforløb til mellemtrinnet i grundskolen, samt udvikles 5 undervisningsforløb til udskolingen.
  • Event: 
    Den nye didaktik skal integreres i den årlige konkurrence kaldet Naturfagsmaraton i 2018, så eleverne bliver præsenteret for de forskellige elementer i metoden, og så lærerne bevidst anvender didaktikken.
 

MÅLSÆTNINGER

Projektet bidrager til, at eleverne opnår teknologisk dannelse, teknologiske kompetencer og til, at de kan forholde sig kritisk til den teknologiske udvikling. Derudover øges elevernes interesse for naturvidenskab og teknologi, så flere inspireres til at vælge en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse og karrierevej.
 
Projektet forventer, at mindst 20 procent af alle elever i 4. til 9. klasse og 25 procent af alle naturfaglige lærere får konkrete erfaringer gennem projektet, og at 30 procent af disse lærere oplever et kompetenceløft.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Engineering i skolen

Projektejer: 
Engineer the Future

Tid: 
2016-2019

Støttet med: 
5,0 mio. kroner

Hjemmeside:
Engineering i Skolen

Projektpartnere

Projektet udføres i et tæt samarbejde mellem Astra, Engineer The Future, Naturvidenskabernes Hus og VIA University College. Besøg de forskellige partneres hjemmesider her:
 

Fundamentet

Projektet er skabt i samarbejde med fire af Danmarks største fonde. Ud over Industriens Fond, er der også tale om:
 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Ghita Wolf Andreasen
Projektdirektør 
Telefon: 24 60 75 01
Mail: ghita@engineerthefuture.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk