Eksponentiel Acceleration

Projektet vil forbedre innovationskraften ved at udnytte nye teknologier kommercielt hos industri- og servicevirksomheder i Skive Kommune

Verden og teknologierne ændrer sig med hidtil uset hastighed. Det stiller helt nye og anderledes krav til virksomhedernes omstillingsparathed og innovationskraft, deres lederes evne til at se udviklingstendenser og trends før alle andre, samt evnen til at eksekvere derefter. 
 
Projektet vil tematisere denne problemstilling ved at motivere virksomheder til at igangsætte processer, der understøtter virksomhedernes evne til tidligt at spotte og udnytte nye teknologier kommercielt. Hensigten er, at virksomhederne får tildelt nogle konkrete redskaber til at identificere og vurdere teknologiske muligheder, så de kan selektere og prioritere indsatser, der kan forbedre innovationsevne og konkurrencekraft.
 
Projektet henvender sig til industri- og servicevirksomheder i Skive Kommune, eksempelvis inden for fremstillings- og fødevareindustrien, it-og rådgivningsvirksomheder, samt andre industrier. De valgte teknologispor understøtter den lokale erhvervsstruktur, der blandt andet kendetegnes ved mange underleverandører og et stærkt præg af fremstillings- og fødevareindustri.
 
 

METODE

Projektet består af tre hovedaktiviteter, hvor der alt i alt forventes at deltage 50 lokale virksomheder fra regionen:
 
  • Workshop: 
    Der afholdes nogle workshops med en række indlægsholdere, hvor der bliver sat fokus på industri 4.0 og virksomhederne vil yderligere blive præsenteret for tre teknologiske spor: IT, additiv produktion og kunstig intelligens.
  • Teknologitur:
    De deltagende virksomheder kommer i berøring med teknologierne og lærer om konkrete erfaringer med de enkelte teknologier.
  • Sparring:
    Der vil blive afholdt Individuelle møder med virksomhederne med mulighed for strategi-sparring, hvor de kan få hjælp til implementering af strategien.
 
 

EFFEKT

Projektet forventer på kort sigt at skabe en øget viden og bevidsthed om teknologiske udviklinger blandt virksomhederne. På langt sigt forventes det, at projektet løfter virksomhedernes og medarbejdernes kompetenceniveau, samt evne til at kommercialisere innovationstiltag og desuden øger virksomhedernes muligheder for internationale samarbejder og ligeledes gør virksomhederne mere attraktive i rekrutteringsøjemed. 
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Eksponentiel Acceleration

Projektejer:
Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Tid:
2016

Støttet med: 
0,35 mio. kr. 

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.
 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Leo Ravn-Nielsen
Udviklingskonsulent
61 65 66 20
lrn@skiveet.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Kira Weis Klinke
Projektkoordinator​
Telefon: 70 20 92 08
(Fondens hovednummer)