Ny national satsning inden for rumindustrien

21.12.2018

Nyt initiativ skal blandt andet levere teknologisk og forretningsmæssig rådgivning med fokus på rumindustrien.

Satellitter, der bliver mindre og billigere og enorme mængder af gratis data findes ude fra rummet. Hvor mulighederne ude i verdensrummet tidligere var forbeholdt nationale organisationer og store virksomheder, har den teknologiske udvikling i dag givet store muligheder for flere forskellige virksomheder, der ser mod stjernerne for at finde på den næste gode idé.

Rumerhvervet har globalt set en omsætning på omkring 350 milliarder amerikanske dollar, og selvom rumerhvervet i Danmark fortsat er en forholdsvis lille branche, så indeholder de danske rumvirksomheder store potentialer for vækst.

"Iværksættere skal altid sigte efter stjernerne, og rumteknologi og satellitdata giver kæmpe muligheder. Dem skal vi give nogle gode muligheder. Derfor skaber vi nu en rugekasse, som kan levere den hjælp og rådgivning, iværksættere ofte mangler for at få den gode idé op at flyve. Selvom rumindustrien stadig er et forholdsvis lille erhverv i Danmark, så er der store perspektiver for rumeventyr i fremtiden," siger uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers.

Hos Industriens Fond, der støtter det nye initiativ med godt 11 millioner kroner, fremhæves muligheden for at det nye center, der etableres som led i projektet, kan komme mange aktører til gode.

"Med det nye center får vi et gennemprøvet iværksætterprogram til Danmark. Men centeret skal også gøre rumteknologien til en innovationsdriver for etablerede virksomheder, der får adgang til talenter og viden gennem workshops, data, rådgivning og nye samarbejder. Rumteknologi kan være værdiskabende i andre brancher og derfor skal centeret bringe rumteknologien i spil som platformsteknologi, der for eksempel kan benyttes af virksomheder, der arbejder med droner, robotter eller additiv fremstilling," siger Mads Lebech, adm. direktør for Industriens Fond.

Det nye initiativ forankres på Danmarks Tekniske Universitet. Men der er mange andre aktører med i det samlede projekt. Og det er med til at styrke både indsatsen og forhåbentlig også resultaterne deraf.

"Danmarks Tekniske Universitet har nogle af verdens førende forskningsgrupper inden for rumteknologi og anvendelse af satellitdata samt et af de største og mest veludviklede økosystemer for iværksætteri blandt tekniske universiteter i Europa. Med ESA BIC kan vi i partnerskab med Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og andre gode kræfter i Danmark accelerere skabelsen af nye vækstvirksomheder, der anvender rumteknologi og satellitdata i innovative produkter til gavn for samfundet," siger rektor Anders Bjarklev fra Danmarks Tekniske Universitet.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Industriens Fond og European Space Agency giver altså nu nye muligheder til virksomheder der arbejder i rumerhvervet. Konkret etableres ESA Business Incubation Center Denmark (ESA BIC). Centeret, som forankres på DTU, er støttet og medfinansieret af AAU og AU samt en række virksomheder og fonde, og skal hjælpe nye start-ups og etablerede virksomheder, der udnytter og udvikler rumteknologi eller satellitdata.

I centeret kan iværksættere og virksomheder udover økonomisk støtte også trække på teknisk eksperthjælp fra European Space Agency, universiteter, GTS’ere samt virksomheder. Der er også hjælp til forretningsudvikling og til at søge finansiering, og hjælp til at finde forretningspartnere. Samtidig skal centeret også bidrage til innovation hos eksisterende virksomheder ved at fremme anvendelse af ny viden og teknologi i samarbejde med centerets startups og universitetsstuderende.

Der etableres ESA BIC hubs ved Danmarks Tekniske Universitet samt ved Aalborg Universitet og Aarhus Universitet. Det er i disse hubs, at ESA BIC aktiviteterne i Danmark vil være koncentreret.

De første opstartsvirksomheder vil starte deres inkubationsforløb i ESA BIC i januar 2020. To gange hvert år vil der blive optaget nye virksomheder i inkubatoren. 40 nye højteknologiske virksomheder vil blive optaget over 5 år. I 2025 er målet at indsatsen har resulteret i et kuld af nye virksomheder med i alt 20 millioner euro i omsætning og 350-400 nye højteknologiske arbejdspladser.

PROJEKTET

Læs mere om projektet her på Industriens Fonds hjemmeside.

KONTAKT

Eventuelle spørgsmål angående igangsættelsen af det nye projekt kan stilles til Industriens Fonds sekretariat.

Ole Østrup
Formidlingschef
Telefon: 33 37 62 08
Mail: oos@industriensfond.dk