DTM 4.0

Projektet DTM 4.0 havde til formål at støtte et forstudie og prospekt for etablering af et nyt nationalt teknisk museum.

Fondens bevilling har været ’fødselshjælper’ og skabt grundlag for, at det har været muligt at arbejde med udviklingen af et prospekt for et nyt teknisk museum.

Udgangspunktet for projektet var, at der er behov for at udvikle et moderne samtidsmuseum omkring teknologi på en ny lokalitet for Danmarks Tekniske Museum, som siden slutningen af 1960’erne været placeret i Helsingør.

Som en del af forstudiet er Svanemølleværket blevet afsøgt som en mulig lokation for et nyt Danmarks Tekniske Museum. Undersøgelserne har peget på, at der på Svanemølleværket kan etableres et bæredygtigt projekt, hvor der gennem en arkitektonisk transformation af bygningen indrettes et moderne museum, hvor fremtidens teknologier bringes i spil sammen med museets eksisterende samling på mere end 30.000 genstande.

Som en del af projektet har et internationalt team af konsulenter i samarbejde med Dorte Mandrup Arkitekter præsenteret et forslag til et overordnet udstillingsdesign samt hvordan bygningen kan transformeres. Af de i alt 22.000 m2 foreslås det, at op til 12.500 m2 anvendes til museum. Som en del af projektet er der udarbejdet økonomiske analyser for at opnå det rigtige balancepunkt mellem på den ene side antallet af besøgende og museets visioner og på den anden side investeringsbehov og den fremtidige driftsøkonomi. 

Visionen for det nye museum er blandt andet at sætte fokus på teknologiens muligheder, og hvordan digitalisering, robotter, kunstig intelligens, bioteknologi og andre nye avancerede teknologier forandrer vores måde at leve, arbejde og kommunikere på.  

Det er ligeledes hensigten, at Danmarks Tekniske Museum skal tage fat om nogle af vor tids allerstørste udfordringer og bidrage med dagsordensættende udstillinger og aktiviteter om klimakrisen og den grønne omstilling. 

Analysen viser, at der i Svanemølleværket kan skabes et museum, der både inviterer danskerne og Københavns mange turister indenfor. I europæiske storbyer hører tekniske museer til i top 10 over de mest besøgte museer, og projektets undersøgelser viser, at et nyt teknisk museum på Svanemølleværket årligt vil tiltrække ca. 300.000 besøgende. Herunder forventes det, at ca. 40.000 elever og uddannelsessøgende vil deltage i undervisningsforløb på museet, hvilket vil svarer til en fire- til femdobling i forhold til museets nuværende besøgstal. 

Danmarks Tekniske Museum har påbegyndt en dialog og et samarbejde med museets mange interessenter og samarbejdspartnere om den fortsatte udvikling af museets idégrundlag og projektets realisering. 
 

PROJEKTET

Projektnavn:
DTM 4.0 - Forstudie og prospekt for nyt nationalt teknisk museum

Projektejere:
Danmarks Tekniske Museum og Bygningsfondet DTM 4.0

Tid:
2017-2019

Støttet med:
5,33 mio. kroner

Hjemmside:
www.tekniskmuseum.dk

PROJEKTPARTNERE

Projektet blev udført af:

HUB i Svanemølleværket

Industriens Fond har i relation til projektet DTM 4.0 bevilliget penge til projektet Hub i Svanemølleværket 

Projektet har til formål at undersøge potentialet for at etablere en hub i Svanemølleværket i tilknytning til Danmarks Tekniske Museum, DTM 4.0. Hubben skal være et levende laboratorium for Danmark med fokus på teknologi, klima og bæredygtighed. 

KONTAKT

Kontaktperson:
Lone Johnsen 
Projektdirektør
Telefon: 22112740
Mail: lj@tekniskmuseum.dk

Ansvarlig Industriens Fond:
Anders Wils
Direktionskonsulent
Telefon: 33 37 62 33
Mail: aw@industriensfond.dk