Det Rigtige Laboratorium

Projektet vil styrke interessen for bioteknologi og udbrede kendskabet til dens praktiske anvendelse blandt gymnasieelever.

Projektet vil imødekomme manglen på laboratorieudstyr på de danske gymnasier ved at etablere et funktionelt biovidenskabeligt laboratorie, Det Rigtige Laboratorium, der har til formål at fungere som en innovativ udgave af avanceret laboratorieudstyr.
 
Formålet med det nye udstyr er at give gymnasieeleverne en større og bedre forståelse af forskellige analyseprincipper tidligt i uddannelsesforløbet ved at se, hvorledes avanceret laboratorieudstyr opbygges og anvendes. Dette skal være med til at inspirere eleverne og styrke deres interesse for naturvidenskaben, og på længere sigt øge antallet af forskere og ingeniører inden for feltet.
 
Projektet henvender sig specifikt til den biovidenskabelige del af de 168 almene, samt 46 tekniske gymnasiale uddannelsesinstitutioner i Danmark. 
 
 

METODE

Projektet vil producere i alt 214 pakker, der består af 10 forskellige stykker laboratorieudstyr til en brøkdel af den nuværende markedspris. Dette vil gøre det muligt at udsende en pakke til samtlige almene og tekniske gymnasier i Danmark. Udstyrspakkerne er med til at give en mere spændende og mere varieret undervisning for eleverne – både teoretisk og i praksis.
 
Derudover vil projektet sideløbende også lancere et undervisningsprojekt, Biosensor, der giver gymnasieeleverne mulighed for at udforske den praktiske anvendelse af bioteknologi. 
 
Det Rigtige Laboratorium vil supplere hele landets gymnasiale uddannelser med funktionelt laboratorieudstyr og hermed sikre, at samtlige elever med evner, engagement og ambitioner har muligheden for at udleve og udforske deres bioteknologiske interesse.
 
 

EFFEKT

Det Rigtige Laboratorium vil øge interessen for bioteknologien, og dermed på langt sigt give dansk industri en kvalificeret og innovativ arbejdsstyrke i det naturvidenskabelige felt, hvormed væksten og den globale konkurrenceevne bevares og gerne styrkes. Projektets målsætning er derfor, at minimum 80 procent af de danske gymnasier skal have lånt et sæt i løbet af det første år efter lanceringen.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Det Rigtige Laboratorium 

Projektejer:
Biotech Academy DTU

Tid:
2016 - 2017

Støttet med: 
1,2 mio. kr. 

KONTAKT

Projektansvarlig: 
Jacob Pyung Hwa Jepsen
Project leader
Telefon: 28 29 09 53
Mail: jphj@dtu.dk 

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08