DK-Letland Kreativ Industri

Projektet ville styrke danske virksomheder i Letland via bedre adgang til lokal kreativ talentmasse, så den samlede værdiforøgelse og forædling vokser samt sikre nye muligheder for danske startups.

Projektets formål var at udvikle de danske kreative industrier via et sektorfokuseret bæredygtigt samarbejde med lettiske partnere igennem afholdelse af en konference. Konferencen skulle ses som startskuddet på et tættere samarbejde og medføre at flere danske virksomheder, herunder startups, får markedsindsigt, ny viden og ideer, vælger at etablere sig i Letland samt udnytter lettiske fremstillings og designmuligheder.

Projektet ville desuden søge at fremme afsætningen på det lettiske marked via adgang til forhandlere, arkitekter m.v., og skabe innovativ vidensudveksling og samskabelse på tværs af landegrænser/sektorer med fokus på digitaldesignprocesser/teknologier.

Projektet er nu afslyttet og erfaringer og resultater kan læses i projektets afsluttende rapport.

Målgruppen var repræsentanter for kreative industrier i Danmark og Letland. I alt 8-10 startups fra hvert land samt 8-10 danske SMVere.

Projektet blev udført af Dansk Kulturinstitut i Letland i samarbejde med Danmarks ambassade i Letland samt Investment and Development Agency of Latvia (LIAA), Creative Industry Incubator og Det lettiske Kulturministerium.
 

METODE

Projektet bestod af to overordnet aktiviteter:
 
Konference
Projektet ville udvikle og afvikle en konference primo december 2018, som indbefattede en udstilling af dansk design inden for metal- og træforarbejdningssektorerne, da flere danske virksomheder i Letland producerer denne type varer. Målet var at sikre matchmaking mellem danske og lettiske virksomheder og aktører inden for de kreative erhverv samt udveksling af ideer..

Allianceforløb
Hovedaktiviteten bestod i at ”parre” 10 danske og lettiske start-ups samt 10 danske SMVere og gennem en række rundbordsdrøftelser om design, digitale designprocesser samt forretningsmodeller gøre dem bedre i stand til at realisere deres virksomhedsplaner til fordel for både Letlands og Danmarks erhvervsliv.
 

EFFEKT

Projektet forventede,  at både de danske og lettiske start-ups vil finde inspiration, markedsindsigt, sourcing-muligheder, viden og erfaring, og at de i den forbindelse vil få mulighed for at videreudvikle deres entreprenørskab og opnå erfaring i internationalisering. Der er opstillet følgende succeskriterier for projektet:

  • Flere danske kreative virksomheder får mod på internationalisering og udenlandske partnerskaber, der udnytter Letlands mange fordele, og som på længere sigt kan føre til kreative løsninger på vores samfunds udfordringer
  • Forhøjet værditilvækst og produktforædling gennem nye givende industrisamarbejder, som stimulerer vækst, produktivitet og innovation og fører til frigørelse af nationale og internationale markedspotentialer
  • Kreative entreprenører bliver klædt på til at realisere deres produkter og services og drive innovation på tværs af de valgte fokusindustrier
  • Øget produktværdi og innovation inden for fokusindustrierne gennem samarbejde med digitalt kreative aktører og implementering af digitale designprocesser og -teknologier

OM PROJEKTET

Projektnavn:
Danmark-Letland: Nyt industrielt samarbejde om kreativ industri/design inden for eksisterende styrkepositioner i træ- og metalsektoren

Projektejer:
Dansk Kulturinstitut

Tid:
2018-2019

Støttet med:
150.000 kroner

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses nedenfor.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Simon Drewsen Holmberg 
Institutleder
Telefon: +37126542524
Mail: csdh@dki.lv ​

Projektansvarlig Industriens Fond:
Morten Mommsen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 09
Mail: mm@industriensfond.dk