DEAs ungdomsuddannelseskommission

Projektet bidrog til diskussionen om forbedringer på de danske ungdomsuddannelserne. Målet var blandt andet at flere unge uddanner sig og at de gør det på en erhvervsrettet uddannelse.

For at sikre et højt samfundsmæssigt afkast af Danmarks betydelige investering i ungdomsuddannelserne oprettede DEA, med hjælp fra blandt andre Industriens Fond, en Ungdomsuddannelseskommission. Kommissionen skulle undersøge de strukturelle-, økonomiske- og kvalitetsmæssige udfordringer på de danske ungdomsuddannelser med henblik på at bidrage med ny inspiration til, hvordan vi kan få et ungdomsuddannelsessystem i verdensklasse.              
Kommissionen bestod af 10 medlemmer, der alle har en bred vifte af kompetencer og interesser inden for uddannelsesområdet og sammenhængen mellem uddannelse og arbejdsmarkedet. På denne måde blev uddannelsesinstitutioner, aftagere og eksperter repræsenteret i arbejdet. DEA stillede sit sekretariat til rådighed, men kommissionen var uafhængig af DEAs virke.
 

MÅLSÆTNING

Målet med projektet var at udtænke et ungdomsuddannelsessystem, der skulle sikre, at flere unge tog en uddannelse, som både matchede egne evner og motivation såvel som arbejdsmarkedets behov. Projektet forventede et sammenhængende og mere samarbejdende uddannelsessystem, der i 2020 vil være et kvalitetsmæssigt forbillede for resten af verden.
 

RESULTATER

Projektforløbet blev afsluttet i 2015 og mundede ud i en rapport om Ungdomsuddannelseskommissionens samlede anbefalinger til, hvordan Danmark får et mere sammenhængende og samarbejdende ungdomsuddannelsessystem, der kvalitetsmæssigt er internationalt konkurrencedygtigt.

Rapporten indeholder blandt andet en række visioner og to konkrete modeller til ungdomsuddannelserne som de kunne se ud anno 2025. Fælles for modellerne er blandt andet mere samarbejde på tværs af ungdomsuddannelserne.

 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
DEAs ungdomsuddannelseskommission

Projektejer: 
Tænketanken DEA

Tid:
2013-2015

Støttet med: 
1,2 mio. kroner 

RESULTATER

Projektetforløbet mundede ud i en rapport om Ungdomsuddannelseskommissionens samlede anbefalinger til fremtidens ungdomsuddannelser.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Maria Lindorff
Sekretariatsleder 
Telefon: 33 42 66 18 
Mail: mal@DEA.nu

Industriens Fond: 
Ole Østrup
Formidlingsansvarlig 
Mail: oos@industriensfond.dk 
Telefon: 33 37 62 08