DANSIC16

Under overskriften ”Work Life Lab” ville projektet arbejde med at mindske stress i arbejdslivet.

Formålet med projektet var at inspirere og motivere studerende til at skabe nye og bedre løsninger på samfundets største udfordringer. Projektets hovedfokus tog udgangspunkt i, hvordan man kan mindske stress i arbejdslivet. Projektet ville derfor gennem fem konkrete initiativer sikre, at unge studerende er klædt på til at håndtere de udfordringer, der ligger i det arbejdsliv, de står til at skulle træde ud i meget snart. Et af projektets største og mest ambitiøse initiativer var selve konferencen DANSIC16.
 
På konferencen deltog studerende fra mere end 20 forskellige uddannelsesinstitutioner. Formålet med konferencen var at sætte ringe i vandet blandt en helt ny generation af medarbejdere. Derudover skabte DANSIC16-konferencen en bro og et rum for dialog mellem politikere, samfundsdebattører, virksomhedsledere, entreprenører og studerende på konferencen, hvilket er helt unikt - og nødvendigt - for at skabe vedvarende og helhedsorienterede løsninger.
 
 

METODE 

Projektet bestod i alt af følgende fem initiativer, som alle har til formål at være med til at sikre et stressfrit arbejdsliv:
 
 • Stresskatapulten:
  Et dialogværksted for 15 studerende og 15 professionelle med det formål at konkretisere problemstillingen, og nå frem til de vigtigste indsatsområder i forhold til at skabe fremtidens stressfri arbejdsliv.
 • Meningsdanner-campen:
  Som optakt til konferencen og for at give et talerør til unge meningsdannere med noget konkret på hjerte i forhold til årets tema, gennemførte projektet et skriveværksted. På meningsdanner-campen skabte 15 skribenter med sparring fra professionelle kronikkører og kronikredaktører en række debatindlæg, som efterfølgende kunne introduceres i pressen. Formålet var at påvirke samfundsdebatten og rykke den dominerende diskurs omkring stress.
 • Konferencen DANSIC16 - Work Life Lab:
  Afholdelse af konferencen. Her samledes 300 ambitiøse studerende samt højtprofilerede keynote speakers, paneldebattører og workshopholdere. I løbet af dagen kunne deltagerne beskæftige sig med tre forskellige tematikker i forhold til at løse den samfundsudfordring, som stress er. De tre spor var teknologi, design og ledelse. 
 • DANSIC16-magasinet:
  Magasinet er en 100 siders publikation centreret omkring temaet stress. Magasinet udkom på konferencedagen og omdeltes til alle deltagerne. Det indeholder fyldestgørende artikler og kronikker omkring temaet, om DANSIC og social innovation, en iværksætterguide, idegenereringsværktøjer, indlæg fra unge meningsdannere og ledere i den private, offentlige og frivillige sektor. 
 • Oplæg og workshops: 
  Som platform bliver DANSIC løbende inviteret til at facilitere workshops for studerende og unge iværksættere på uddannelsesinstitutioner og i sociale iværksættermiljøer. 
 
 

RESULTATER 

Projektets vision er et samfund, der er socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt. På virksomhedsniveau betyder det nye helhedsorienterede løsninger inden for teknologi, design og ledelse, som kan testes direkte ude i virksomhederne. På samfundsniveau skal projektet skabe en bevægelse blandt unge meningsdannere såvel som politikere, virksomhedsledere og entreprenører.
 
På konferencen Work Life Lab deltog 300 studerende, 70 facilitatorer og 30 professionelle aktører, hvoraf 75% af deltagerne er blevet inspireret til at arbejde med social innovation som redskab. Derudover er 99% af deltagerne positive over for social innovation og det potentiale, der lig-ger heri. Deltagernes tilbagemeldinger på konferencen viser generelt, at deltagerne var tilfredse med projektets aktiviteter, og at den overordnede følelse hos deltagerne er, at social innovation kan være med til at igangsætte bæredygtige forandringer. 
   
Ved at bevidstgøre de studerende om muligheden for forandring kan reelle forandringer opstå. Det var også projektets mål med Work Life Lab, hvor de studerende skulle bringes sammen til at forstå, at ved at tænke socialt innovativt kan flere samfundsudfordringer elimineres.
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
DANSIC16 – Work Life Lab

Projektejer: 
DANSIC

Tid:
2016

Støttet med: 
0,1 mio. kr. 

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses her på siden.
 
Industriens Fond, DANSIC, afsluttende rapport, forside
 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Kirstine Kolling Hansen
Projektleder
Telefon: 20 84 45 13
Mail: kirstine.kh@dansic.org 

Projektansvarlig Industriens Fond:
Kira Weis Klinke
Projektkoordinator
Telefon: 70 20 92 08
​(Fondens hovednummer)