Konferencen CIRET 2016

CIRET er en international konference, hvor temaer inden for konjunkturundersøgelser og analyser står på dagsordenen. I år skal København forestå værtskabet for konferencen, der forløber i dagene fra den 14. september til den 17. september 2016.

Projektets formål er at afholde den internationale konference CIRET 2016 i København, som hvert andet år afholdes på skift i byer i forskellige verdensdele; senest Santiago, New York, Wien og Hangzhou. Organisationen CIRET (Centre for International Research on Economic Tendency Surveys) koordinerer disse konferencer, der belyser forskellige temaer inden for konjunkturundersøgelser og analyser.
 
Målet med konferencen er at udvikle konsekvente og relevante forklarende mønstre for konjunktursvingninger og overvinde de divergerende empiriske, teoretiske og politiske aktiviteter.
 
Projektet fokuserer primært på personer, som producerer konjunkturbarometre og lignende eller anvender disse statistiske indikatorer i deres analyser, som led i rådgivning af diverse beslutningstagere, herunder virksomhedsledere og ledelsen af brancheorganisationer. De danske deltagere vil være repræsentanter fra industrien, brancheorganisationer, finansverdenen, universiteter, økonomer og statistikproducenter. Den sekundære målgruppe er alle, der drager nytte af ovennævnte analyser og forskning.
 
 

METODE

Konferencen CIRET 2016 blev afholdt i Eigtveds Pakhus fra onsdag den 14. til lørdag den 17. september 2016, og fungerede først og fremmest som et mødested for eksperter, men også som et forum for forskere, der arbejder inden for socioøkonomiske undersøgelser. 
 
Det overordnede emne for konferencen er måling af konjunktursituationen, og programmet forløber i tre parallelle sessioner med følgende temaer: 
 
  • Kortsigtede økonomiske surveys og indikatorer
  • Undersøgelser relateret til strukturelle aspekter af økonomien 
  • Special topic – Nowcasting 
 

RESULTATER

Konferencen foregik i tre parallelsessioner, hvor der blev afholdt omkring 95 præsentationer, og igennem disse foregik der en formidling og diskussion af nyeste tiltag og resultater, som inspirerer til udvikling af de statistikker og analyser, som deltagerne står for. Dette er i sidste ende til gavn for samfundet, dvs. brugerne af statistikkerne og analyserne - det være sig i den offentlige administration, i forskningssektoren, i den finansielle verden eller i brancheorganisationer.
 
På konferencen deltog der cirka 150 personer, heraf omkring 130 udenlandske deltagere fra omkring 40 forskellige lande fra hele verden. Fra Danmark deltog blandt andet repræsentanter for Danmarks Nationalbank, Finansministeriet, Københavns Universitet og Copenhagen Business School. Konferencen har altså fungeret som et vigtigt mødested for analytikere og producenter af konjunkturstatistik, og den eneste globalt-internationale af sin art.
 
 
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
Konferencen CIRET 2016

Projektejer:
Danmarks Statistik

Tid:
2015-2016

Støttet med: 
0,1 mio. kr. 

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses her på siden.
 
Konference Ciret 2016 rapport forside industriens fond
 

konferencen

Læs mere om den internationale konference og se programmet for den afholdte konference CIRET 2016 ved at besøge følgende link: 
 

KONTAKT

Projektansvarlig: 
Erik Slentø
Fuldmægtig
Telefon: 39 17 30 88
Mail: esl@dst.dk

Projektansvarlig Industriens Fond: 
Karen Agnethe Harild
Projektchef
Telefon: 33 37 62 09
Mail: kah@industriensfond.dk