Ny temaindkaldelse med fokus på blockchain-teknologien

06.12.2018

Blockchains er en revolutionerende digital teknologi. Men det er småt med konkrete erfaringer i dansk erhvervsliv. Det skal en ny temaindkaldelse lave om på.

Der tales meget om blockchains i disse år. Funktionalitet, potentiale, nye forretningsmodeller og egentlig implementering. Men danske erfaringer på området er få.

Blockchainteknologien er relativt uprøvet i en bred erhvervsmæssig sammenhæng, selv om det er en spændende teknologi, der spås stort erhvervsmæssigt potentiale. Med en ny temaindkaldelse vil vi gøre det muligt for dansk erhvervsliv at teste nogle af de muligheder og perspektiver af, som teknologien kan føre med sig. På den måde ruster vi erhvervsledere til at tage nye teknologier til sig og måske endda få en first moover fordel i international sammenhæng,” siger Mads Lebech, der er adm. direktør i Industriens Fond.
 

Hvorfor lige blockchainteknologien?

Blockchains kan blandt andet bruges til at sikre kvaliteten og håndteringen af varer i en værdikæde, og potentielt minimere fejl, spild, bureaukrati og svindel. Det styrker konkurrenceevnen. Deling af data i en blockchain kan desuden skabe afsæt for udvikling af nye typer af relationer mellem virksomheder, kunder og myndigheder.

”Blockchainteknologien kan påvirke en række brancher markant. Men vi ved ikke nok om, hvordan teknologien spiller sammen med andre digitale teknologier, som for eksempel kunstig intelligens, automatisering, internet of things og 3D-print,” siger Mads Lebech, adm. direktør i Industriens Fond, om behovet for en temaindkaldelse på blockchainområdet.
 

Nye projektidéer efterspørges

Internationalt er blockchainteknologien da også højt på agendaen og udviklingen går stærkt. Med den nye temaindkaldelse efterspørger Industriens Fond nye projektidéer og ønsker dermed at bidrage til, at dansk erhvervsliv får bedre forudsætninger for at kunne vurdere teknologiens potentialer og identificere, hvor den kan være værdiskabende for konkurrenceevnen.

”Det er vigtigt, at Danmark er med helt fremme i udviklingen. Ikke mindst fordi en lang række af Danmarks erhvervsstyrker er kendetegnet ved at udvikle løsninger, der kombinerer kvalitet, bæredygtighed, digitalisering, brugerinvolvering og sikkerhed – parametre, hvor blockchain kan finde anvendelse. Men også fordi, at Danmark allerede har gode forudsætninger i kraft af stærke forskningsmiljøer og et dynamisk økosystem af blockchain-startups,” siger Mads Lebech.

Gennem temaindkaldelsen efterspørges konkrete projektforslag og nye initiativer, der kan give virksomheder et bedre kendskab til, og betingelser for at arbejde med blockchainteknologien i partnerskab med andre virksomheder og aktører. Formålet med temaindkaldelsen er således at øge kendskabet til blockchainteknologien og dens anvendelsesmuligheder og begrænsninger, samt at opnå en højere grad af indsigt i, hvordan teknologien kan skabe værdi og styrke konkurrenceevnen.

I forbindelse med temaindkaldelsen afholder Industriens Fond to temamøder, hvor tankerne bag temaindkaldelsen præsenteres, og hvor potentielle ansøgere kan stille spørgsmål.

Temaindkaldelsen

Gennem temaindkaldelsen efterspørges nye projektidéer med blockchain-teknologien som omdrejningspunkt. Læs hele temaindkaldelsesteksten her på Industriens Fonds hjemmeside.

Temamøder

I forbindelse med temaindkaldelsen afholder Industriens Fond to temamøder, hvor tankerne bag temaindkaldelsen præsenteres, og hvor potentielle ansøgere kan stille spørgsmål.

Formalia

Temaindkaldelsen om konkurrencekraft i blockchainteknologien har ansøgningsfrist den 4. februar 2019 klokken 12:00. Der kan læses mere om formalia og ansøgningsproces her på Industriens Fonds hjemmeside.

Tidligere Temaer

Med jævne mellemrum udbyder Industriens Fond temaindkaldelser. Det gøres for at sætte særligt fokus på et bestemt emne. Læs mere og se tidligere temaindkaldelser her.

Podcast

Industriens Fonds fortæller om temaindkaldelsens baggrund og formål i Podcastserien B21, som søger at afdække de potentialer og udfordringer, teknologien og de decentrale strukturer fører med sig.

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål angående temaindkaldelsen kan stilles til Industriens Fonds sekretariat.

Anders Kusk
Projektleder
Telefon: 33 37 62 32
Mail: azk@industriensfond.dk