Biogas Go Global

Projektet vil accelerere eksporten af grøn teknologi ved at reducere barrierer for udbredelsen af biogasløsninger.

Projektet har til formål at øge den danske biogasbranches konkurrence- og internationaliseringsevne ved at danne en dansk Triple Helix alliance, der på kort og lang sigt kan accelerere eksporten af grøn teknologi og services ved at imødekomme udfordringer for udbredelse af biogasteknologi i USA. Projektet vil ligeledes undersøge mulighederne for at danne lignende alliancer i tredjelande.

Projektets målgruppe er danske virksomheder i den danske biogasindustri, herunder specielt de eksportparate store, mellemstore og små virksomheder i branchen. Projektet vil endvidere inkludere og involvere danske innovationsmiljøer og myndigheder i bestræbelserne på at øge konkurrencedygtigheden og væksten i biogasindustrien.

Projektet udføres af Innovationsnetværket for Biomasse (INBIOM) v. Agro Business Park, Energistyrelsen v. Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning, samt Eksportrådet.
 

METODE

Projektet vil afholde workshops, seminarer og delegationsbesøg, hvorigennem danske virksomheder vil få hjælp og anbefalinger til at skræddersy deres produkter og forretningsmodeller til det amerikanske  marked. Ligeledes vil de også blive præsenteret for et amerikansk netværk bestående af myndigheder, innovationsmiljøer og finansieringspartnere.

Sideløbende afholdes en række dialogmøder, der skal styrke samarbejdet mellem danske og amerikanske myndigheder med henblik på at sikre, at danske virksomheder eksponeres over for de amerikanske myndigheder.
 

EFFEKT

Biogas Go Global vil på kort og lang sigt skabe nye videns- og innovationssamarbejder, øge konkurrenceevnen og skabe grønne arbejdspladser i Danmark. Samtidig vil en større global udbredelse af biogasteknologi bidrage til en grøn international dagsorden der sætter en positivt aftryk rent energi-, miljø- og ressourcemæssigt.

Projektet forventes at opnå følgende konkrete succeskriterier:

  • Biogasbranchen opnår en stigning i eksport til USA på 15%
  • Alliancemedlemmer øger deres salg til USA med 20%
  • Alliancemedlemmer udvider deres kundebase i USA med 20%
  • Skalering af eksportmodel til et tredjeland.

OM PROJEKTET

Projektnavn:
Biogas Go Global

Projektejer:
Food & Bio Cluster Denmark

Tid:
2018-2022

Støttet med:
7,3 mio. kroner

Hjemmeside:
www.biogasgoglobal.com

PROJEKTPARTNERE

Projektet udføres af Food & Bio Cluster Denmark –  Energistyrelsen og eksportrådet. Læs mere om projektparterne her.

Udenlandsk samarbejde

Stigende interesse fra lande som USA kan forøge markedet for Bio Gas betydeligt. American Biogas Council besøgte den Danske ambassade i Washington D.C.:

TEMAINDKALDELSE

Projektet er skabt i kølvandet på Industriens Fonds temaindkaldelse om globale alliancer.

LINKEDIN

På baggrund af temaindkaldelsen er oprettet en gruppe for emnet Globale Alliancer, hvor der fremadrettet informeres yderligere om initiativet og processen med at definere indsatser, aktiviteter og arbejdsområder.

Publikationer 

Nærværende rapport fremlægger de senste erfaringer fra biosgas industrien.

KONTAKT

Projektansvarlig:
Lars Visbech Sørensen
Direktør

Kontaktperson:
Claus Gunge Ellegaard Mortensen
Business Development- & Incubator Manager
40304820
cm@foodbiocluster.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Brian Christensen
Projektleder
Telefon: 33 37 62 05
Mail: bc@industriensfond.dk