Den Smarte Fabrik

Den nye trend om, hvordan der skabes industriarbejdspladser i Danmark og den vestlige verden er basis for dette projekt.

Dansk Industri og store danske virksomheder har fokus på denne strategiske udfordring, men underleverandører og MMVer spiller en vigtig underskov af virksomheder, som besidder yderligere kompetence og ”drive”. For at disse MMVer ikke skal blive udkonkurreret, skal der tænkes anderledes og laves nye løsninger og forretningsmodeller.

Projektets ide er at knytte underleverandør virksomheder (MMVer) fra Mechatronic Cluster Denmark - MCD tættere sammen i den Smarte Fabrik. I den smarte virtuelle fabrik kan MMVerne sammen arbejde innovativt om nye produkter, markeder, produktion/logistik i en kreativ organisation.

Den Smarte Fabrik er organisk, det vil sige den kan rekonfigureres og tilpasses nye opgaver, kunder og projekter. Afhængig af opgaven sammensættes den nødvendige kompetence for netop at løse den enkelte opgave. Projektet skeler til dansk industrikultur hvor der ofte bygges på MMVer, som er meget fleksible og Lean i deres arbejdsmåde. Dette er vigtigt at bevare samtidig med, at virksomhederne får mulighed for at gå sammen i et nyt stærkt fælles forum, der kan agere i den globale verden. Projektet er inspireret af andelstanken, som rent historisk bygger på solidaritet og åbenhed. Samtidig fordeles fortjenesten i forhold til omsætning i konkrete opgaver. Den Smarte Fabrik er et projekt, det skal styrke mindre og mellemstore virksomheders markeds- og innovationsmuligheder i Sønderborgområdet.

Den Smarte Fabrik er et projekt, det skal styrke mindre og mellemstore virksomheders markeds- og innovationsmuligheder i Sønderborgområdet. Projektet er et samarbejde mellem Syddansk Universitet og en række mindre og mellemstore virksomheder. Projektet vil etablere nye dynamiske samarbejder mellem virksomheder og organisationer, som vil gøre virksomhederne i stand til at udvikle nye produkter og forretningsområder både lokalt og globalt.

Om projektet

Projektnavn:
Den Smarte Fabrik

Projektejer:
Syddansk Universitet

Tid:
2012 - 2016 

Støttet med:
3.625.000 mio. kr.

Website:
Den Smarte Fabrik 

RESULTATER

Som afslutning på projektet er viden og erfaringer blevet samlet op i en kort og letforståelig folder. Den kan læses her.

AFSLUTTENDE RAPPORT

Projektet er afsluttet, og erfaringer og resultater er samlet i en afsluttende rapport. Rapporten kan læses her på siden.
 
Den Smarte Fabrik - Industriens Fond - Projekt Afrapportering
 

Kontakt

Projektansvarlig:
Arne Bilberg
Lektor 
Telefon: 60 11 16 29
mail: abi@mci.sdu.dk

Projektansvarlig Industriens Fond:
Karen Agnethe Harild
Projektchef
Telefon: 25 15 42 52
Mail: kah@industriensfond.dk