SMV Crowdsourcing Lab

Innovationskapaciteten i små- og mellemstore industrivirksomheder skal styrkes ved brug af crowdsourcing.

I Danmark er det hovedsageligt store, globale koncerner, der har taget crowdsourcing til sig, mens mindre virksomheder ikke i samme grad benytter crowdsourcing som en del af innovationsarbejdet. Det efterlader et stort, uudnyttet potentiale i mange små og mellemstore virksomheder. Virksomhederne har nemlig et behov for konstant innovation for at sikre konkurrenceevnen, men er samtidigt udfordret af, ikke at have så store ressourcer til forretnings- og produktudvikling. 
 
Derfor vil projektet SMV Crowdsourcing Lab løfte innovationsevnen hos små og mellemstore danske virksomheder ved at benytte crowdsourcing som et supplement til mere traditionelle innovationsaktiviteter. Projektet henvender sig til danske industrivirksomheder, som oplever begrænsninger i forbindelse med deres innovationskapacitet, og derfor kan drage stor nytte af crowdsourcing. 
 
Projektet er forankret hos organisationen Danish Crowdsourcing og udføres i tæt samarbejde med Copenhagen Business School og Københavns Universitet.
 
 

METODE 

Projektet samler 20 små eller mellemstore danske virksomheder fra forskellige brancher i industrien – virksomheder der alle har sammenlignelige udfordringer med crowdsourcing-baseret innovation. Projektet består af fire hovedaktiviteter, som indbefatter følgende: 
 
 • Lærings- og træningsprogram: 
  De 20 virksomheder skal deltage i 6 workshops af 1-2 dages varighed. Her får deltagerne mulighed for at diskutere og arbejde med spørgsmål og udfordringer for egne professionelle miljøer.
 • Innovationsudfordring: 
  De deltagende virksomheder skal løse en innovationsudfordring i et konkret crowdsourcing projekt, som er relevant for flere af dem. Formålet er at give virksomhederne en mere hands-on erfaring med crowdsourcing.
 • Netværk: 
  Der skal udvikles en struktur for et bæredygtigt SMV Crowdsourcing netværk.
 • Konference: 
  Projektet afholder en konference som afslutning, hvor virksomheder fra industrien vil blive inviteret. Her vil de projektansvarlige og de deltagende virksomheder præsentere deres erfaringer og indsigter fra projektforløbet.
 

EFFEKT 

Projektet forventer at udvikle viden og metoder om crowdsourcing i samarbejde med de deltagende virksomheder, herunder kompetencer i forhold til kvalificeret anvendelse af crowdsourcing-baserede innovationsmetoder. Endvidere forventes det, at projektet er med til at facilitere et fremtidigt samarbejde og vidensdeling mellem virksomheder og brancher.
 

 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
SMV Crowdsourcing Lab 

Projektejer: 
Danish Crowdsourcing

Tid: 
2016 - 2018

Støttet med: 
3,1 mio. kroner

Hjemmeside:
SMV Crowdsourcing Lab

BESØG PARTNERNE

Projektet udføres i et tæt samarbejde mellem virksomheder og forskningsinstitutioner. Besøg de involverede parter her:
 

KONTAKT

Projektansvarlig:
Kristine Pontoppidan
Project leader
Telefon: 20 30 65 87
Mail: kristine@danishcrowdsourcing.org

Projektansvarlig Industriens Fond:

Terkel Riis-Jørgensen
Projektkoordinator
Telefon: 33 37 62 05
Mail: trj@industriensfond.dk