Informationsmøde om AM-Lab

27.02.2017

Torsdag den 30. marts inviterer Industriens Fond til informationsmøde om Fondens initiativ inden for additive manufacturing.

Industriens Fond støtter arbejdet med at gøre danske virksomheder i stand til at benytte de muligheder som findes inden for additive manufacturing. Det gøres i initiativet AM-Lab.

Industriens Fond inviterer derfor til ’gå-hjem-møde’ for danske aktører, der er optaget af at styrke erhvervslivets evne til at bringe 3D-printteknologien i anvendelse. Det kan være inden for uddannelse, produktinnovationer, egentlig produktion, forretningsudvikling, nye samarbejder eller på helt andre områder med relation til 3D-print og additiv fremstilling.

På mødet vil Industriens Fond orientere om visionen bag AM-Lab og de indsatsområder, som skal udvikles i tæt samarbejde med forskellige interessenter. På mødet vil nye forslag til, hvordan de forskellige projektben udmøntes, blive efterspurgt. Debat og gode idéer forventes derfor at blive en afgørende del af programmet for mødet.
 

Program

Mødet sigter efter at involvere og engagere alle fremmødte. Således indleder Industriens Fond med en kort opridsning af hensigterne bag projektet. Derefter kommer et kort oplæg og slutteligt gives ordet mere frit i forskellige mindre workshops.

16:00
Velkomst og introduktion til Industriens Fonds initiativ inden for additiv fremstilling.
Mads Lebech, adm. direktør, Industriens Fond.

16:15
Kort status på projektet indtil videre.
Mads Kjøller, head of innovations and technology, PA Consulting Group.

16:30
Inspiration og indsigt i de seneste tendenser inden for additive manufacturing og 3D-print, samt de muligheder og den relevans det har for danske virksomheder.
Märtha Rehnberg, associate partner, DareDisrupt.

17:00
Mindre workshops om projektets indhold og aktiviteter, hvor samtlige mødedeltagere involveres.

18:00
Netværk og let spisning.
 

Tilmelding

Mødet er åbent for alle interesserede og afholdes på Toldboden i København den 30. marts 2017, klokken 16:00-19:00. Det er gratis at deltage, men der opkræves et ”no show fee” på 500 kroner, såfremt man udebliver uden at melde afbud senest dagen før.

Tilmeldingsfristen er desværre udløbet.

Hvad er AM-Lab?

Her på Industriens Fonds hjemmeside kan man læse mere om Fondens initiativ inden for additiv fremstilling og 3D-print.

Hvor og hvornår?

Infomødet om Industriens Fonds initiativ inden for additive manufacturing afholdes på Toldboden i København.

Sted:
Toldboden
Nordre Toldbod 18-24
1259 København K

Dato:
30. marts 2017

Tid:
16:00 til 19:00

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål omkring AM-Lab kan stilles til Industriens Fond via nedenstående mailadresse og telefonnummer.

Charlotte Kjeldsen Krarup
Mail: ckk@industriensfond.dk
Telefon: 33 37 62 04

Eventuelle spørgsmål vedrørende arrangementet kan stilles til:

Amalie Kaysen
Mail: Amalie.Kaysen@paconsulting.com
Telefon: 41 78 12 05