AM-LAB

AM-lab er et ambitiøst nationalt vækst- og innovationsmiljø, der skal øge viden samt udbredelsen af erfaringer med nye teknologier – særligt additive manufacturing (am) og 3D-print.

Industriens Fond etablerer den uafhængige erhvervsdrivende fond AM-Lab. Med AM-Lab sigtes der efter at skabe spektakulære og grænsebrydende udviklingsprojekter i form af fysiske fyrtårne, der kan fascinere og bevidne AM-teknologiens potentiale og muligheder.
 
Danmark og AM-lab vil således i et globalt perspektiv positionere sig som en førende hub af internationalt format. Afsættet tages i de nuværende danske og internationale 3D-aktører, såvel indenfor forskning som rådgivning og konkret produktion.
 
Der skal skabes den næste æra af teknologiledende innovatører med særligt fokus på udvikling af nye forretningsmodeller i dansk SMV-produktion, ligesom iværksætteri også vil vokse ud af AM-Lab. Alt sammen med et formål om at øge konkurrenceevnen for dansk industri og særligt for små og mellemstore virksomheder.
 
 

METODE

AM-Lab er en kreativ legeplads – en fysisk platform, der skal bidrage til, at dansk erhvervsliv realiserer de muligheder, der ligger i en mere strategisk udnyttelse af additive manufacturing. Det er tanken, at danske virksomheder med AM-lab får adgang til et formaliseret vidensmiljø og netværk, hvor virksomheder kan hente inspiration og rådgivning i, hvordan forretningsmodellen rundt om teknologien ser ud, og hvad det har af konsekvenser for samarbejde, innovation og afsætning.
 
Der igangsættes i regi af AM-Lab en lang række konkrete aktiviteter rundt i Danmark og i samarbejde med det eksisterende øko-system. AM-Lab får desuden sine egne lokaler, som udover stedet, hvor organisationen fysisk vil være repræsenteret, også vil være et sted, der indeholder en lang række ambitiøse og visionære projektaktiviteter og initiativer. 
 
En helt central del af AM-Lab bliver at skabe national opmærksomhed om, hvordan additive manufacturing udnyttes forretningsmæssigt. AM-lab skal således være initiativtager til debatskabende aktiviteter, konferencer, events og lignende. Ligesom der på årlig basis udarbejdes en forskningsbaseret dansk kortlægning og rapport om AM-landskabet i en international kontekst.
 
Der igangsættes henover projektperioden 2-3 større moonshot projekter, der skal inspirere miljøet og virksomheder til at tænke ’ud af boksen’, således at printteknologien og den kontekst, hvor den bruges, bliver bragt til nye højder. Fokus i denne type af projekter er ikke kommerciel succes, men at overvinde barrierer og udfordringer samt at visualisere og kommunikere muligheder med printteknologien for et stort publikum. 
 
Som et særligt spor i AM-Lab igangsættes virksomhedsrettede forløb, som giver viden om de forretningsmæssige muligheder og udfordringer, der kan knyttes til additive manufacturing. AM-Lab vil være initiativtager til at få forløbene i gang, men den rådgivende og vidensopsamlende rolle varetages af øvrige danske samarbejdspartnere, såsom konsulenter, designer, universiteter og mange andre.
 
 

MÅLSÆTNINGER

Projektet er i opstartsfasen og etableringen af den erhvervsdrivende fond er i gang. Herudover arbejdes der i øjeblikket på at udvikle projektaktiviteter, der kan igangsættes i regi af AM-Lab. Dette arbejde foregår i samarbejde med de forskellige partnere i det danske 3D-økosystem. Endelig opstart af de første af AM-Lab’s aktiviteter forventes 1. januar 2018. 
 
Der vil for hver aktivitet opstilles klare målsætninger (opdateres løbende). Det er således ambitionen, at AM-Lab kommer til at række ud til flere målgrupper, dvs. virksomheder, der enten har lidt, noget eller meget kendskab til de muligheder, der ligger i additive manufacturing. Målsætningen er, at den samlede satsning vil give flere hundrede virksomheder og personer ny og anvendelig viden om addtive manufacutring henover projektets fireårige periode. 
 

OM PROJEKTET

Projektnavn: 
AM-Lab

Projektejer: 
Industriens Fond

Tid: 
2017-2020

Støttet med: 
46 mio. kr. 

Fakta

  • AM-Lab bliver etableret som en erhvervsdrivende fond.
  • Industriens Fond har bevilliget 46 mio. kr. til realisering af AM-Lab. 
  • AM-Lab formidler, samler og udvikler initiativer om additive manufacturing i en industrikontekst.
  • AM-Lab forventes etableret og uafhængig fra årsskiftet 2017/2018.

Følg med

Følg med i det løbende arbejde hos AM-Lab. Det kan gøres ved at melde sig ind i gruppen ’AM-Lab (additive manufacturing)’ på LinkedIn.
 

KONTAKT

Mads Kjøller Damkjær 
Direktør for AM-Lab
Telefon: 29 84 81 19
Mail: md@amlab.dk 

Lars Holmegaard
Projektkonsulent
Telefon: 40 22 25 34
Mail: lh@amlab.dk